Kolednícke skupinky zo Serede, Prievidze a Ľubice prijal na Nový rok v mene všetkých koledníkov Dobrej noviny prezident Andrej Kiska. Zavinšovali a zaspievali jemu i jeho spolupracovníkom, aby Vianočná radosť z narodenia Krista priniesla do jeho práce veľa požehnania a pokoja.

V mene koledníkov sa prezidentovi v prítomnosti médií prihovoril riaditeľ Dobrej noviny Marián Čaučík. Oboznámil prezidenta s témou 23. ročníka Dobrej noviny, ktorú vystihuje projekt zdravotnej starostlivosti pre matky s deťmi v Alitene, na sever Etiópie. Vyjadril vďaku za to, že mohol v minulom roku sprevádzať prezidenta Kisku pri jeho oficiálnej návšteve Kene a ukázať mu, ako Dobrá novina pomáha v slumoch Nairobi.

Marián Čaučík tiež pripomenul, že Dobrá novina a práca eRka je zároveň prostriedkom neformálneho vzdelávania k občianskym hodnotám. Výchovné programy ako Dobrá novina sú podľa neho výbornou cestou, ako učiť deti nebyť ľahostajnými k potrebám druhých.

Prezident Kiska zaželal deťom a ich najbližším veľa šťastia v Novom roku. „Na Slovensku je niekoľko projektov, na ktoré som ako prezident veľmi hrdý a projekt Dobrej noviny je jeden, na ktorý môžeme byť ako Slovensko nesmierne pyšní. “, pokračoval prezident a pripomenul deťom, že vo februári 2017 mal tú možnosť osobne navštíviť projekty v Keni. Povedal, že by želal všetkým dvadsaťpäťtisíc koledníkom to, čo zažil on, a teda presvedčiť sa, ako Dobrá novina spolupracuje s projektami a pomáha ľuďom v biednych podmienkach rozvíjať sa.

Dobrá novina je podľa neho vzácnym projektom nie len kvôli konkrétnej pomoci, ale aj kvôli tomu, že ukazuje nám samým, aká je Slovensko úžasná krajina. Že dokážeme pomáhať vo vzdialenom svete, a najmä, že pomáhame aj takým ľuďom, ktorých sme nikdy nevideli, ktorí majú inú farbu pleti a rozprávajú jazykom, ktorému nerozumieme.

Za to vyjadril prezident Kiska všetkým zúčastneným deťom a organizátorom obrovskú vďaku: „Robíte Slovensko krajším, robíte Slovensko usmievavejším, robíte Slovensko lepším, a za to vám ja ako prezident Slovenska ďakujem.“


Príhovor Mariána Čaučíka v plnom znení:

Vážený pán prezident,

ďakujeme Vám za dnešné prijatie koledníkov Dobrej noviny v Prezidentskom paláci.

Tešíme sa, že opäť po roku prijímate koledníkov, ktorí vo vianočnom období navštevujú slovenské rodiny a prinášajú do našich domovov radostnú zvesť o narodení Pána Ježiša a vinše požehnania do Nového roka. Naše koledy sú spojené so zbierkou pre rozvojové projekty v krajinách subsaharskej Afriky.

Som veľmi rád, že ste v uplynulom roku osobne navštívili Keňu, a že ste mohli spoznať dva projekty, ktoré pomáhajú deťom ulice a deťom s postihnutiami v slumoch Nairobi aj vďaka Dobrej novine.

Okrem trinástich konkrétnych rozvojových projektov v Keni sme v minulom roku pomohli aj v Ugande, Južnom Sudáne, Etiópii, Kamerune a Rwande a prispeli sme tiež na projekty Pápežských misijných diel.

V tomto roku je v centre našej pozornosti práca Dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul v meste Alitena na severe Etiópie. Dobrá novina tu podporuje zdravotné stredisko zamerané na starostlivosť o matky s deťmi od roku 2015. Vďaka tejto podpore dostávajú budúce mamičky poradenstvo a pomoc pred pôrodom i po ňom a v náročnom teréne sa môže dostať sanitka k ťažším prípadom.

Tvárami 23. ročníka sú mama Ababa s dcérkou Weini, ktorej zachránil život včasný príchod sanitky-terénneho auta a mohla sa narodiť pod dohľadom lekára. Ich príbeh nám pripomína najznámejší vianočný príbeh nazaretskej rodiny, ktorá tiež potrebovala pomoc ľudí dobrej vôle.

Život miestnych ľudí a cirkvi v Etiópii priblížil slovenskej verejnosti biskup Adigratskej eparchie Abune Tesfaselassie Medhin, ktorý navštívil Slovensko začiatkom decembra. Prišiel, aby poďakoval za pomoc  a ocenil výsledky pomoci Dobrej noviny v Etiópii. No rovnako, ba azda ešte viac po svojej návšteve ocenil to, čo Dobrá novina robí na Slovensku.

Povedal doslova: “Dobrá novina má výsledky aj vo vašej krajine. Posilňuje rodiny, formuje vieru u detí, udržiava kultúru spojenú s Adventom a Vianocami. Nejde prioritne o zbieranie peňazí, ktoré odídu odtiaľto do afrických krajín. Nemenej podstatné je formovanie solidarity a prehlbovanie viery. To sa ráta ešte viac.”

V tomto duchu chápeme svoju službu aj my. Je pre nás dôležité, že sa s deťmi a mladými ľuďmi rozprávame o živote u nás, ako aj o živote v krajinách subsaharskej Afriky a o globálnych problémoch. Máme skúsenosť, že takýto spôsob vzdelávania spojeného s konkrétnou akciou a zážitkom je výbornou cestou k tomu, aby deti neostali ľahostajné k problémom druhých. Deti sa každoročne na koledovanie tešia a cez opakovaný zážitok z dobrých skutkov počas Vianoc aj počas roka sa stáva pre ne konanie dobra samozrejmým.

Neformálne vzdelávanie v skupinkách rovesníkov tak pre deti dopĺňa výchovu v rodinách a to, čo sa naučia v škole. Je to osvedčená forma občianskeho vzdelávania, vzdelávania k hodnotám prostredníctvom ktorých sa deti a mladí ľudia stávajú zrelými členmi našej spoločnosti.

Fotogaléria