Na Nový rok sme sa dočkali nečakaného prekvapenia. Prezident SR Andrej Kiska udelil nášmu spoluzakladateľovi a súčasnému riaditeľovi Dobrej noviny Mariánovi Čaučíkovi štátne vyznamenanie, Pribinov kríž II. triedy za mimoriadne zásluhy o sociálny rozvoj Slovenskej republiky. Prinášame bezprostredný rozhovor s oceneným.


Maroš, dnes si dostal od prezidenta Slovenskej republiky štátne vyznamenanie. Aké máš pocity?

Je to pre mňa veľká česť. Vnímam to ako ocenenie všetkých dobrovoľníkov, eRkárov, ktorí začínali Dobrú novinu a sú do nej zapojení. Je to veľké dielo. Má svoj dopad aj v zahraničí. Ako nám nedávno povedal otec biskup z Etiópie, ktorý bol u nás na návšteve – je to dielo, ktoré vytvára reálne mosty medzi ľuďmi a aj národmi. Som teda veľmi rád, že pán prezident ocenil prácu všetkých nás, ktorí Dobrú novinu vytvárame a som vďačný, že som mohol byť na začiatku a potom aj na čele takéhoto veľkého diela.

Takže, štátne vyznamenanie ťa potešilo? Dalo by sa také niečo čakať?

Určite som to nečakal. Myslel by som si, že štátne vyznamenania sa dávajú iným ľuďom za iné veci, ale potešilo ma to. Najmä to, že pán prezident týmto ocenil prácu neziskového sektora a zároveň prácu, kde ľudia inšpirovaní vierou vedia robiť veľké veci. Sú otvorení, aby pomáhali ľuďom naokolo, ale aj ľuďom vzdialeným, ako je to v prípade Dobrej noviny. Vnímam totiž trend oddeľovať veci viery a veci spoločnosti. Hovorí sa, že viera je čisto súkromná vec. Ale ja si myslím, že práve Dobrá novina je dôkazom toho, že ľudia, ktorí sú inšpirovaní vierou a láskou k blížnemu vedia urobiť pekné dielo, na ktoré môžu byť právom hrdí aj predstavitelia nášho štátu.

Už sme o tom trochu hovorili, dnes je 25. výročie vzniku Slovenskej republiky, takže aj toto oceňovanie môžeme vnímať symbolicky. Prezident udelil vyznamenania 25 osobnostiam. Keby si to zhrnul, čo chcel podľa teba prezident oceniť výberom tvojej osoby pre štátne vyznamenanie?

Myslím si, že pán prezident sa pozeral na uplynulých 25 rokov samostatnej Slovenskej republiky a chcel oceniť diela, ktoré dali v našej spoločnosti niečo do pohybu. Som za to rád, lebo Dobrá novina je menej známy projekt. Robí sa v mnohých farnostiach, ale do médii sa až tak veľmni nedostane. Toto ocenenie je pre mňa takým pohľadom hlavy štátu, že to, čo deti a mladí ľudia robia, hoci nie sú ešte dospelí, môžu robiť niečo veľmi dôležité. Druhým aspektom našej práce je to, že má korene v podzemnej Cirkvi z čias neslobody. eRko nadviazalo na obety mnohých ľudí, ktorí trpeli pre vieru. Ľudia ako kardinál Korec, Silvo Krčméry, Vlado Jukl. Eugen Valovič a ďalší. Teraz to prináša svoje ovocie. Môžeme žiť v slobodnej krajine, môžeme robiť slobodne vierou inšpirované projekty ako Dobrá novina… Myslím si, že toto pán prezident dnes v mojej osobe ocenil.

Ako vnímaš za posledné roky vzťah prezidenta Andreja Kisku k Dobrej novine, eRku a tvojej osobe? Má podľa teba popri všetkých veciach, ktorými sa zaoberá vedomosť, ako Dobrá novina skutočne funguje a aký je jej dopad? 

Myslím, že nás viac a viac spoznáva. Na začiatku nás poznal menej. To, že nás raz skoro neprijal v paláci podľa tradície, ktorú vytvorili jeho predchodcovia bola len organizačná chyba na jeho sekretariáte, za ktorú sa nám aj ospravedlnil. Určite nás každý rok rád príjme. V minulom roku, vo februári, bol na oficiálnej návšteve Kene, kde navštívil aj dva projekty, ktoré Dobrá novina podporuje alebo podporovala. Bol hlboko dotknutý týmito projektami. Teraz teda veľmi dobre pozná to, čo robíme. Dnes to deťom pri koledovaní aj vyjadril.

Marián Čaučík v Prezidentskom paláci

Marián Čaučík v Prezidentskom paláci, foto: archív DN, 2018

Čo sa zmení vďaka vyznamenaniu od prezidenta v tvojom úsilí pre spoločné dobro, rodinu, deti a všetko to, o čo sa v eRku snažíme? 

Vnímam to ako záväzok a veľkú motiváciu pokračovať. Možno sa nám podarilo veľa vecí, ale niekedy je človek už aj unavený. Toto ocenenie je pre mňa motiváciou, aby sme s väčším úsilím a viac nahlas robili to, čo je v spoločnosti dôležité. Je mnoho dobrých diel, ale treba ich viac spojiť, viac zviditeľniť, aby sa dobro dostalo do centra pozornosti. Pre mňa osobne ide aj o to, aby sme spájali život živej viery s tým, čo je potrebné v spoločnosti.

Čo by si chcel v dnešný deň, ktorý je dňom želaní – Nový rok, odkázať ľuďom spätým s Dobrou novinou, ale aj ostatným čitateľom?

Chcem vám, milí koledníci, všetkým povedať veľké ďakujem. Dobrá novina by nebola tým, čím je bez vášho dobrovoľníctva, bez vášho úsilia. Neustávajte! Majme stále oči otvorené pre potreby druhých, ktorí sú okolo nás a majme chuť meniť veci k lepšiemu aj keď to ide pomaly a ťažko. Má to význam.

Za rozhovor ďakuje Juraj Králik, predseda eRka


Ďalšie články k téme:

1.1.2018 Prezident Kiska udelil štátne vyznamenania 25 osobnostiam (link)
1.1.2018 Prezident pri príležitosti 25. výročia vzniku SR ocenil 25 osobností (link)
3.1.2018 Štátne vyznamenanie Pribinov kríž II. získal riaditeľ Dobrej noviny  (link)