Hoci sme ako koledníci Dobrej noviny odhodlaní roznášať radostnú zvesť do všetkých rodín, počas platnosti všeobecného zákazu vychádzania nebudeme koledovať od domu k domu.

Na základe vyhlášky č. 43 až 46 Úradu verejného zdravotníctva SR vydanej dňa 17.12.2020, prišli od 18. a 19. 12. 2020 do platnosti nové karanténne opatrenia, a preto Dobrá novina odporúča realizovať koledovanie v inej forme. 

Stále vieme koledovať nasledovne:

– koledovanie v “bubline” = koledovanie v rámci rodiny, medzi 2 domácnosťami v rámci bubliny (za dodržania štandardných opatrení pre bezpečné a zodpovedné koledovanie),

– krátky kolednícky program počas sv. omše (po dohode so správcom farnosti), 

– označená stacionárna pokladnička (v kostole či na inom verejnom mieste po dohode s vlastníkom nehnuteľnosti, zabezpečená proti odcudzeniu a otvoreniu, odporúčame priložiť materiály o Dobrej novine),

– koledovanie cez obecný rozhlas (nahrávka),

– rozdávanie dobronovinových materiálov do schránok (po ceste na bohoslužbu, do práce, na poštu, do obchodu),

– online koledovanie (vytvoriť a zverejniť video koledníckeho programu na farskej stránke, obecnej stránke, na farskom a obecnom Facebooku, Instagrame, prostredníctvom emailu, ako súčasť online streamu sv. omše, príp. cez regionálne médiá),

– zdieľať možnosť online podpory cez stránku www.dobranovina.sk/podporim,

– pozrieť si a vypočuť si kolednícke pásma v TV LUX a Rádiu LUMEN (presné časy zverejníme na našej webstránke).

Aktuálna situácia platí do 29. decembra, pokiaľ nebude núdzový stav predĺžený (a s ním aj platnosť zákazu vychádzania).

Keďže naše odporúčania stále konzultujeme s oficiálnymi autoritami, v prípade zmien a nových informácií vás budeme obratom kontaktovať, napr. o novej výnimke alebo možnosti uskutočniť koledovanie v tradičnej forme po Novom roku.

Prosíme všetky zodpovedné osoby, aby pri rozhodovaní o finálnej forme koledovania zohľadnili aj vyhlásenia regionálnych hygienikov a individuálny charakter pandemickej situácie vo svojej obci. Nezabudnite zmenu formy koledovania vo farnosti konzultovať s miestnym správcom farnosti a informovať o nej koledníkov, rodičov koledníkov, rodiny i celú farnosť. 

Sledujte naďalej našu stránku a Facebook. O zmenách a aktualitách našich odporúčaní vás budeme bezprostredne informovať i počas vianočných sviatkov. 

Na koledu je čas vždy. O to viac v týchto neľahkých dňoch. Veríme, že koledovanie má v rodinách svoje nezastupiteľné miesto. Ďakujeme, že ste tvoriví, odhodlaní a že Dobrá novina zaznie aj počas tohtoročných Vianoc. 

V prípade otázok nás kontaktujte emailom dn@erko.sk alebo na čísle 0908 183 410.

Uverejnené: 19. 12. 2020