Dobrá novina v tomto roku odpovedá aj na nedávnu výzvu Svätého Otca Františka vykročiť s odvahou k druhým ľuďom. So slovami “poďme niečo dobré podniknúť” urobia naši koledníci všetko preto, aby mohla na Vianoce dobrá zvesť opäť naplno zaznieť v slovenských rodinách aj u ľudí, ktorí sú osamelí. 

Našu spoločnú kolednícku akciu vnímame ako celoslovenský prejav solidarity, ktorá napĺňa pápežovu víziu. Už neuveriteľných 27 rokov rozdávame radosť na Slovensku a zároveň v spolupráci s našimi partnermi napomáhame k lepšiemu životu ľudí v núdzi na africkom kontinente. 

Povzbudzujeme najmä deti a mladých zapojiť sa do života farnosti cez ohlasovanie radostnej zvesti. Okrem zaužívaných podujatí, ako sú stretnutia zodpovedných osôb, vysielacie sväté omše a zaujímavé webináre, sme si pre vás pripravili viaceré novinky k hlbšiemu prežívaniu adventu vás osobne, s deťmi v rodinách či na stretkách.

CHCEM SA PRIDAŤ

Koledníci z Lokce
Koledníci z Lokce. Foto: archív DN, 2020.

Advent je čas radostného očakávania

Pre deti sme pripravili adventný kalendár. Nájdete ho v decembrovom čísle časopisu Rebrík a ako prílohu v Metodických materiáloch Dobrej noviny, ktoré obdržia zodpovedné osoby za koledovanie vo vašej farnosti. 

Rodičov, dospelých, mladých ako aj animátorov čakajú adventné zamyslenia. Tie budeme zasielať emailom. Registráciu spustíme na webe a sociálnych sieťach v novembri.

Vyvrcholením adventu bude deväťdňová pobožnosť s názvom Kto dá prístrešie Svätej rodine? Pozývame vás modliť sa ju v našich rodinách a spoločenstvách od 15. do 23. decembra. Spoločne sa tak pripravíme na dôstojné slávenie Vianoc a osobitne si budeme vyprosovať hojnosť Božích milostí, lásku a pokoj pre naše rodiny. Pobožnosť bude taktiež prílohou Metodických materiálov a bude k dispozícii aj na našej stránke v sekcii Materiály.

Nedovoľme korone zobrať nám Vianoce

Po minuloročných skúsenostiach sme pripravili opatrenia, ktoré rešpektujú aktuálne hygienické usmernenia a budú bezpečné ako pre koledníkov, tak aj pre navštívené rodiny. Opäť nadviažeme na tradíciu koledovania popod obloky. Sekciu Ako koledovať bezpečne budeme priebežne aktualizovať.

S odvahou vykročme ku Kristovi a k blížnemu

Svätý Otec nás počas septembrovej návštevy Slovenska povzbudzoval k tomu, aby sme nenechali dni nášho života plynúť ako epizódy v telenovele. Aby sme boli odvážni a zakorenení, aby sme sa nebáli dať všetko z lásky ku Kristovi a k blížnemu. Tešíme sa, že sme na správnej ceste. Riaditeľ Dobrej noviny Daniel Fiala dodáva: “Toto posolstvo sa nesie celým jeho pontifikátom, pričom zdôrazňuje dôležitosť vychádzať v ústrety najmä ľuďom na periférii. Silné slová Svätého Otca nachádzajú odozvu u tisícok koledníkov”.

George pečie palacinky
George pečie palacinky a pukance už od 5. hodiny ráno. Jeho zákazníkmi sú deti a učitelia z okolitých škôl. Tieto pochúťky však potešia aj jeho vlastné deti či deti od susedov. Foto: archív DN, 2021.

Drobné podnikanie ako príležitosť na lepšiu budúcnosť

Ako je zvykom, každý ročník vám zvykneme predstaviť projekt, pre ktorý budeme koledovať. S podporou koledníkov a štedrých darcov podniká na východe Ugandy vyše 1 500 žien a 500 mužov. Prešli si náročnou cestou – od kurzov základnej gramotnosti, cez prieskum trhu až po marketing. Dnes sú to práve oni, ktorí zakladajú lokálne pekárne, venujú sa chovu včiel a výrobe medu, pestovaniu kávy či sadeníc ovocných stromov. Túto úspešnú spoluprácu chceme aj ďalej rozvíjať.

Prečo práve východná Uganda? Východ krajiny je druhým najchudobnejším regiónom Ugandy. Drobným poľnohospodárstvom sa živí 70 % populácie na vidieku, u žien je to až 90 %. Nevyspytateľné zrážky, klimatické zmeny či noví škodcovia predstavujú pre rodiny farmárov riziko, pre ktoré svoje rodiny nedokážu uživiť. 

Drobné podnikanie ako doplnenie tohto tradičného spôsobu obživy je možnosťou a príležitosťou, ako týmto výzvam čeliť. A nielen čeliť, ale naplno využiť svoje talenty a zabezpečiť dôstojný život pre seba a svojich blízkych. 

Viac o drobnom podnikaní a príbeh Georga Jumu si prečítajte v ďalšom našom článku

Ako sa k nám môžete pridať aj vy? 

Prihláste svoju farnosť do koledovania a staňte sa aj s deťmi aktívnymi účastníkmi nezabudnuteľného koledovania s Dobrou novinou. Ak neviete, ako na to, radi vám poradíme na tel. čísle 0908 183 410 alebo dn@erko.sk.

Neváhajte a poďme spoločne niečo dobré podniknúť!

CHCEM SA PRIHLÁSIŤ CHCEM PODPORIŤ FINANČNE