Európa má šancu pomôcť rozvojovým krajinám reguláciou obchodu s minerálmi z rozvojových krajín.

Už budúci týždeň bude Európsky parlament (EP) zasadať v otázke regulácie tzv. „konfliktných minerálov“, ktoré sa vyskytujú na európskom trhu. EP tak môže právne zamedziť, aby sa v laptopoch, mobilných telefónoch a iných elektronických zariadeniach predávaných v krajinách EÚ naďalej vyskytovali materiály a nerastné suroviny, ktoré sa ťažia v rozvojových krajinách, v ktorých prebiehajú ozbrojené konflikty.

Ťažba a predaj minerálov tak pomáha financovať ozbrojené skupiny, násilie alebo porušovanie základných ľudských práv v Demokratickej republike Kongo, Myanmare, Stredoafrickej republike či Zimbabwe.

Čo môžeme urobiť my?

Neváhajte sa zapojiť do občianskej iniciatívy formou elektronickej petície vyplnením svojho mena a krajiny. Jej cieľom je ešte pred hlasovaním apelovať na europoslancov troch veľkých frakcií Európskeho parmalentu, aby legislatíva platila:

  1. ako záväzná a nie iba v dobrovoľnom režime,
  2. na všetky prírodné zdroje,
  3. pre všetky európske firmy, ktoré umiestňujú na európske trhy produkty obsahujúce minerály z konfliktných oblastí.

Od októbra 2014 podporuje tieto kroky aj vyhlásenie biskupov z 38 krajín z 5 kontinentov. Za Slovensko ho podpísal arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Túto iniciatívu zároveň podporujú rakúski koledníci DKA.

Podpíšte petíciu

Podpíšte petíciu tu, aby prišla príslušným europoslancom.

Budúcotýždňové hlasovanie v EP by podľa slov biskupa Ambonga (Demokratická republika Kongo)  „malo byť momentom, ktorý bude odzrkadľovať svedomie obyvateľov Európy a dávať istotu ľuďom na oboch koncoch dnešného globálneho dodávateľského reťazca pokiaľ ide o morálku nášho obchodného systému.“

Podpora cirkevných zástupcov

Nariadenie, ako bolo prijaté Výborom pre medzinárodný obchod, by stále dovoľovalo používať konfliktné minerály v elektronických zariadeniach predávaných v Európe. „Májové plenárne hlasovanie (EP) toto musí zlepšiť,“ hovorí konžský biskup Fridolin Ambongo, predseda biskupskej komisie pre prírodné zdroje a dodáva: „Aby bolo toto nariadenie efektívne, EÚ by mala vyžadovať od firiem, ktoré umiestňujú minerály na trhu EÚ, či už v surovej forme alebo ako súčasť výrobkov, zákonnú povinnosť získavať zdroje zodpovedne.“ Fridolin Ambongo je jedným zo 144 signatárov vyhlásenia biskupov, ktoré bolo spustené ešte v októbri 2014. V tomto stanovisku biskupi volajú po väčšej regulácii, ktorá by pomohla prelomiť súvislosť medzi ťažbou prírodných zdrojov a ozbrojenými konfliktmi.

 

Žiadame viac ako navrhuje výbor EP pre medzinárodný obchod

Ako sa uvádza v tlačovej správe, ktorú začiatkom mája vydala Medzinárodná aliancia katolíckych rozvojových organizácií CIDSE, hlasovanie Európskeho parlamentu naplánované na 20. mája „je kľúčovou príležitosťou zlepšiť veľmi slabý návrh schválený 14. apríla členmi Výboru pre medzinárodný obchod (INTA), ktorý nebude stačiť na zastavenie utrpenia a násilia spojeného s ťažbou prírodných zdrojov v mnohých krajinách.“

CIDSE vysvetľuje, že právny návrh predložený Výborom INTA sa nestretá s požiadavkou biskupov v dvoch základných bodoch:

  1. Požadujeme „povinný systém opatrení“ ako aj „zdieľanú zodpovednosť firiem v celom dodávateľskom reťazci“, aby sa zaručilo dodržiavanie ľudských práv. Návrh výboru však hovorí o dobrovoľnej schéme a limituje povinné požiadavky iba na úzky počet firiem.
  2. Biskupi tiež žiadajú „konzistentnosť pri stanovení rozsahu uvedených prírodných zdrojov“, aby boli zahrnuté všetky prírodné zdroje, ktoré sú príčinou porušovania ľudských práv. Výbor INTA však navrhol pokryť iba 4 minerály – cín, tantal, volfrám a zlato.

Uvedené vyhlásenie biskupov bolo koordinované alianciou CIDSE, ktorá kritizovala právny stav obchodu s konfliktnými minerálmi aj v spoločnom vyhlásení viacerých občianskych združení a organizácií. eRko je asociováným členom CIDSE od r. 2014. Všetky tieto stanoviská a aktuálnu tlačovú správu môžete nájsť na doleuvedených internetových odkazoch.

Viac informácii:
Tlačová správa CIDSE
Občianska iniciatíva
Vyhlásenie biskupov
Spoločné stanovisko CIDSE a iných rozvojových organizcácii