Prezident SR Andrej Kiska dnes o 14.00 prijal tri skupiny koledníkov Dobrej noviny. Koledníci z Brusnice, Kysuckého Nového Mesta a Podunajských Biskupíc reprezentovali 25-tisíc koledníkov z celého Slovenska. S radosťou mu zaspievali, zavinšovali a na záver aj potešili malými darčekmi.

 
Riaditeľ Dobrej noviny Marián Čaučík predstavil pánovi prezidentovi motto „Padlo do úrodnej pôdy“ a tému 24. ročníka a priblížil prácu našich partnerov v Ugande. Osobitne vyzdvihol, že „účasťou na Dobrej novine meníme nielen životy v Afrike, ale aj naše životy tu na Slovensku. Cez osobnú angažovanosť sa stávame vnímavejšími aj na globálne problémy a na podstatu vianočného a trojkráľového posolstva – Boh sa zjavil všetkým bez rozdielu a to znamená, že sme všetci bratia a sestry.“

 
Pán prezident koledníkom srdečne poďakoval a vyzdvihol dielo Dobrej noviny, ktoré už 24 rokov buduje solidaritu medzi ľuďmi na Slovensku a ako deti cez konkrétne skutky pomáhajú svojim rovesníkom v chudobnejších krajinách sveta. Vo svojom príhovore si zaspomínal aj na svoju oficiálnu návštevu Kene z februára 2017, počas ktorej mal možnosť navštíviť projekty podporované Dobrou novinou. Ako uviedol, na vlastné oči sa mohol presvedčiť, že naša práca prináša v tejto krajine veľké ovocie.

 
Foto: Jozef Magda

 

Galéria