Etiópia – krajina kávy, kadidla a myrhy, mohutných náhorných plošín, púští, pralesov a sopečných oblastí.

 
Krajina, z ktorej pochádzala kráľovná zo Sáby, a kde je, podľa Etiópčanov, uložená Archa Zmluvy. V tejto krajine kontrastov a rozdielov som zažila nezabudnuteľné leto.

 

Dallol „peklo“ najteplejšie miesto na svete, Etiópia

 
Do môjho etiópskeho dobrodružstva som sa vrhla s rozbehom a pevne som verila, že všetka nervozita a pochybnosti ma nedobehnú. Pravdou bolo, že si na mňa počkali v lietadle do Addis Abbeby. No  v momente, keď som vystúpila na letisku v Mekelle, ma všetky pochybnosti opustili, pretože mi už bolo jasné, že predo mnou stojí 90 dní nových zážitkov a neopakovateľných skúseností. A presne to sa aj stalo.

 

S Nahomom, Alitena

 
V Etiópii som spolu s dobrovoľníčkou Majkou pracovala v projektoch sestier Vincentiek (Spoločnosť Dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul), kde som vyučovala angličtinu a pomáhala s fundraisingom.

 
Prvým miestom kde sme pôsobili, bola malebná dedinka na severe Etiópie, nachádzajúca sa len 8 kilometrov od hraníc s Eritreou. Práve toto miesto mi prirástlo k srdcu. Miestni obyvateľa, sú veľmi milí, ústretoví, usmievaví a bezprostrední. Obyčajným pozdravom „selam“ ste vyčarili úsmev na tvári dieťaťu ako aj starkej sediacej pred domom.

 
Krásne bolo pozorovať miestny život, pretože prostredie, v ktorom sa nachádza Alitena, je neobyčajne hornaté, skalnaté, prašné a suché. Častokrát som rozmýšľala nad tým, ako tu ľudia vedia prežiť a dokonca vychovávať rodiny. No pre miestnych je podstatné puto k rodisku, v ktorom vyrastali. Zvládajú veľké horúčavy, ťažkú prácu na poli, nosenie litrov a litrov vody s úsmevom na tvári. Preto tu ľudia žijú už stovky rokov, aj keď sú teraz odkázaní na potravinovú pomoc od štátu.

 
Mojimi obľúbenými momentmi počas dňa boli krátke prechádzky po okolí. Už po prvých pár metroch sa k nám pridávali deti, ktoré výskali od radosti, keď nás mohli chytiť za ruku. A tak nás hlúčik, niekedy až 20 detí, odprevádzal do práce a naspäť k sestrám.

 

Deti v Alitene, v hlavnej úlohe Nahom

 
V Alitene sme pracovali v centre pre ženy a mládež. Popri našej práci v centre sme mali možnosť sa dozvedieť mnoho informácií o aktuálnej politickej situácii, pálčivých problémoch Etiópie, problematike nelegálnej migrácie a obchodovania s ľuďmi, ako aj s miestnou históriou a kultúrou.

 

Alitena

 
Druhým miestom, v ktorom sme pôsobili,  bolo Mekelle, čo je hlavné mesto Tigrayskej republiky. Je to rozvinuté mesto plné života a možností. Tu sme pracovali v projekte Abba Gebremichael, ktorý podporuje deti z najchudobnejších rodín. Tieto deti tak majú prístup k pravidelnej strave, voľnočasovým aktivitám, morálnemu a sociálnemu rozvoju a podpore pri vzdelávaní. Prácou v tomto projekte som mala možnosť nahliadnuť do životov niektorých z týchto detí a dozvedieť sa viac o situácii a potrebách najchudobnejších obyvateľov Mekelle.

 

Ulica v Mekelle

 
Etiópia ma veľa naučila, dala mi možnosť spoznať množstvo nových ľudí a ich osudy, vidieť svet z inej perspektívy a takisto ma naučila nesmiernej vďake. Vďake za veci, ktoré mi boli dané a za to, čo už dávno pokladám za samozrejmosť.

 
Dobrovoľnícky projekt finančne podporil SlovakAid.