26. ročník koledníckej akcie a verejnej zbierky Dobrá novina sa ešte neskončil, ale už teraz chceme poďakovať.

V novembri minulého roku sme vám sľúbili, že urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme priniesli detské koledy do vašich domovov. Zhoršenie pandemickej situácie a pred Vianocami vyhlásený lockdown nám však neumožnili koledovať v tradičnej forme. Koledovanie sa v mnohých farnostiach vôbec neuskutočnilo a v niektorých koledníci priniesli Dobrú novinu počas svätých omší. Takisto ste si ich kolednícke programy mohli pozrieť a vypočuť prostredníctvom médií a internetu.

Koledníci z Hronských Kľačian, december 2019

Napriek náročnej situácii sme nesmierne vďační za nasadenie i tvorivosť, ktoré naši koledníci, ich animátori a zodpovedné osoby počas uplynulých Vianoc ukázali. Je veľkým povzbudením zažiť, že najlepšou odpoveďou na krízu nie je beznádej, ale kreativita a odhodlanie aj v ťažkých podmienkach vykonať niečo dobré pre druhých.

Ďakujeme vám všetkým, ktorí dielo Dobrej noviny podporujete a delíte sa o svoje duchovné a materiálne dobrá. Bez vás a vašej štedrosti by mnohé aktivity a projekty nemohli vzniknúť a priniesť dobré ovocie ľuďom žijúcim v ťažkých podmienkach a s obmedzenými možnosťami na zmenu.

Vďaka vám, milí darcovia, za každý jeden finančný príspevok. Keďže ho prinášate v dobe pandémie a krízy, stáva sa ešte šľachetnejším gestom – gestom viery a nádeje. Pre nás ste dôkazom, že naša práca má zmysel, vy ho vidíte a chcete, aby poslanie Dobrej noviny pretrvalo. Vo vašich daroch vnímame veľký záväzok napredovať a pracovať so všetkým odhodlaním pre spoločné dobro a pre požehnanie ľudí na Slovensku i v afrických krajinách.

Posolstvo Dobrej noviny sa vďaka vám šíri do celého sveta. Ovocie radostnej zvesti a otvorenia sŕdc pre vteleného Božieho Syna môžu zakúšať aj ľudia v ďalekých krajinách poznačených nielen pandémiou, ale aj suchom, chudobou a vojnou.

Nielen v našom mene, ale väčšmi v ich mene vám ešte raz zo srdca ďakujeme. Nech vám milostivý Boh odplatí všetky vaše dary a nech vás požehnáva po celý rok 2021.

Nech mocný Boh vo vás rozhojní každú milosť,
aby ste mali vždy vo všetkom úplný dostatok
a aby ste mali hojne na každý dobrý skutok. (2 Kor 9, 8)

PS: stav verejnej zbierky priebežne aktualizujeme. Zatiaľ sa zdá, že vykoledovaná suma bude tento rok nižšia ako po minulé roky. Bude to znamenať, že podporu mnohých rozvojových projektov zrejme budeme musieť ukončiť. Preto sme sa rozhodli naďalej aktívne oslovovať darcov. Prosíme i vás, aby ste oslovili svojich známych s informáciou, že ešte stále môžu podporiť verejnú zbierku Dobrej noviny. Ďakujeme!

AKO NÁS MÔŽETE PODPORIŤ