Pár dní pred koncom uplynulého roka sme s koledníckou skupinou z Detvianskej Huty vycestovali do Ríma. Počas novoročnej svätej omše so Svätým Otcom Františkom sme aj s ďalšími koledníkmi z Nemecka, Rakúska, Švajčiarska a Maďarska ďakovali za naše úspešné kolednícke akcie a prosili o požehnanie do nového roka. Predtým sme však stihli ešte niekoľko vzácnych návštev v Ríme a Vatikáne.

 

 
Po príchode do Ríma sme sa stretli s pátrom Luciánom Boguckim, ktorý nás veľmi srdečne privítal vo svojej komunite vo Vatikáne a sprevádzal i v Bazilike sv. Petra. Pátri minoriti slúžia ako spovedníci v tejto bazilike už dlhé roky.

 

 

 

 
Nedeľnú svätú omšu sme spolu s talianskymi farníkmi slávili v Pápežskom slovenskom kolégiu sv. Cyrila a Metoda. Naše koledy a vinše sa im veľmi páčili a obdivovali i tradičný kroj z Detvianskej Huty. Po svätej omši sme radi prijali pozvanie na nedeľný obed, porozprávali sa a aj objavovali zákutia záhrady kolégia.

 

 

 

 
  

 
Emka, Lenka, Peťka, Mirko a Adam pri detvianskom kríži v záhrade kolégia, kde sme okrem iného spoznali aj píniové borovice, rôzne citrusové stromčeky aj vavrín (bobkový list).

 
Nedeľný podvečer zazneli koledy zo Švajčiarska, Rakúska, Nemecka a Slovenska na nádvorí Švajčiarskej gardy, kde sme požehnali „príbytok“ nápismi na mnohé dvere.

 

 

 

 

 
Tretí deň patril vzácnej návšteve u otca kardinála Tomku. Atmosféra počas návštevy je zakaždým veľmi priateľská a v rozhovoroch sme zablúdili do rôznych kútov Slovenska, ale vďaka skúsenostiam otca kardinála a pôsobeniu Dobrej noviny i do rôznych kútov sveta. Nechýba ani spoločná fotografia na pamiatku.

 

 

 
Novinkou tohtoročného programu bolo koledovanie na Slovenskom veľvyslanectve pri Svätej stolici, kde nás prijala prvá tajomníčka pani Filadelfiová so svojimi kolegami. Súčasťou našej cestovateľskej skupiny boli i pán rektor Knažského seminára v Badine o. Ján a seminarista Martin (na fotografii vpravo).

 

 
Vyvrcholením cestovateľskej misie do Ríma je účasť na novoročnej svätej omši so Svätým Otcom Františkom. Je to nezabudnuteľný zážitok sedieť v jeho blízkosti počas slávenia svätej omše. Zároveň sme hrdí, že zástupcovia koledníkov z Európy mu priniesli obetné dary ako prví v poradí. Po skončení svätej omše vyšli koledníci z rôznych krajín spoločne z baziliky, aby sa s ostatnými čakajúcimi veriacimi pomodlili Anjel Pána na Námestí sv. Petra.

 

 
Snímka: Stefano Dal Pozzolo, Agenzia Romano Siciliani, 2019

 

 
Snímka: Stefano Dal Pozzolo, Agenzia Romano Siciliani, 2019

 

 
Návšteva slovenskej redakcie Vatikánskeho rozhlasu bola poslednou aktivitou nášho pobytu v Ríme. O. Jozef Bartkovjak nás privítal hrou na ústnej harmonike a drumbli a detviansko-hutskí koledníci mu rovnako srdečne zavinšovali a zaspievali. Nielen jemu, ale aj celému Slovensku prostredníctvom večerných správ Rádia Lumen. Nezabudli pospomínať ani na zážitky a dojmy z ich úplne prvej návštevy Ríma. Príspevok si môžete vypočuť tu.

 
Pripravila: Darina Maňurová
Snímky: Martin Ščúry, 2018-2019