Katolícka diecéza Lodwar, partner Dobrej noviny vedie v Turkane program vzdelávania dospelých. Do jednoduchých tried chodia pravidelne dospelí ľudia, ktorí v detstve nechodili do školy a učia sa teraz čítať, písať a počítať. Jednu z týchto tried v Kapue sme navštívili.

vzd dospelych 2   vzd dospelych 3

vzdelavanie dospelych

Diecéza Lodwar má vodný program v rámci ktorého vo veľmi suchom kraji buduje priehrady pre dažďovú vodu a opravuje studne, ktoré používajú komunity v širokom kraji Turkana (77.000 km2). Boli sme svedkami, ako šikovní pracovníci z vodného tímu otvorili pokazenú pumpu, vytiahli 17 železných rúr z hĺbky viac ako 50 metrov a opravili pokazenú súčiastku. Po poldennej práci v štyridsaťstupňových horúčavách mali opäť miestni obyvatelia tak potrebnú vodu.

voda1   voda3
voda4

voda5   voda7

 

Navštívili sme aj Domov Jána Pavla II. v Lokichare. Diecéza tu s pomocou Dobrej noviny zriadila domov pre deti s telesným postihnutím, kde bývajú počas školského roka. Malé deti majú škôlku v domove a väčšie chodia do susednej základnej školy pre dievčatá. Tu sme našli v prvej triede aj našu kamarátku Selinu, ktorá našich koledníkov sprevádzala z plagátov v 19. ročníku. Robili sme rozhovor s riaditeľkou domova rehoľnou sestrou Josephine aj s učiteľom, ktorý bol sám odchovancom  Domova Jána Pavla II.

lokichar interview   lokichar skola

lokichar2   lokichar3

lokichar4

Turkanci sa venujú chovu kôz a tiav. Mnohí však pre to, aby získali príjem pripravujú drevné uhlie, ktoré potom pri ceste predávajú.  Jednu z takýchto komunít sme navštívili a nechali sme si vysvetliť, ako charcoal (drevné uhlie) spracúvajú.

charcoal1   charcoal2

interview

Termitiská (veľké mraveniská) stavajú termity v horúcej Turkane s dlhými komínmi. To preto, aby sa vzduch v dlhých chodbách aspoň trochu ochladil. Mraveniská sú často väčšie ako človek a v posledných rokoch vyzerajú byť väčšie a väčšie…

termitisko

Na vrchu, ktorý sa týči nad Lodwarom je socha Ježiša s otvoreným náručím. V máji 2012 keď sa biskup Dominic Kimengich aj s dvoma kňazmi zúčastnil na misijných púťach na Slovensku, inšpirovala ho Mariánska hora nad Levočou. Po návrate sa rozhodol, že nad Lodwarom postavia jednoduchú svätyňu, krížovú cestu a sochu Krista, ktorý teraz bdie nad hlavným mestom turkanskeho regiónu.

jesus2

Biskup Dominic rozdáva darčeky od slovenských koledníkov dievčatám v základnej škole Našej Panej Kráľovnej Pokoja.

darceky