Po dvojročnej kovidovej prestávke sa koncom roka 2022 vybrali koledníčky z Liptovských Sliačov na cestu do Ríma, aby sa mohli zúčastniť slávnostnej novoročnej svätej omše so Svätým Otcom spolu s koledníkmi z Nemecka, Južného Tirolska, Švajčiarska a Maďarska. 

Boli už piatou slovenskou koledníckou skupinkou, ktorá takýmto spôsobom reprezentovala Dobrú novinu v Ríme. Najskôr priniesli svojimi krásnymi koledami a vinšami radosť a požehnanie našim krajanom a na Nový rok mali v mysliach a srdciach všetkých koledníkov na Slovensku, ako aj priateľov, podporovateľov a partnerov Dobrej noviny.

Prvé naše kroky viedli do Pápežského slovenského kolégia sv. Cyrila a Metoda. Krásne koledy a vinše koledníčok Nelky, Paulínky, Karolínky a Kristínky potešili slovenských kňazov a sestry žijúce v Ríme. Zvuk huslí a heligónky zaplnil ich krásny kostol. Ďakujeme za srdečné prijatie a spoločný čas v rozhovoroch pri večeri. Nech je tento náš pútnický dom aj naďalej miestom pekných stretnutí Slovákov v Ríme.

Naša rímska cesta pokračovala na druhý deň návštevou Slovenského veľvyslanectva pri Svätej stolici. Radosť z koledovania a hrdosť na naše krásne tradície naplnila priestory veľvyslanectva. Pozreli sme si aj výstavu venovanú Svätému Jánovi Pavlovi II.

Podvečer patril spoločnému programu s koledníkmi z ostatných európskych krajín. Všetci sme sa stretli u Pápežskej švajčiarskej gardy, kde sme po prehliadke ich priestorov slávili spoločnú svätú omšu. Po nej sa na nádvorí rozozneli vianočné piesne z Nemecka, Južného Tirolska, Švajčiarska, Maďarska a slovenských Liptovských Sliačov.

Silvestrovské doobedie zakoledovali dievčatá Mons. Markovi Durlákovi z Dikastéria pre východné cirkvi. Do Dobrej noviny sa zapájajú tak rímskokatolícke, ako aj gréckokatolícke farnosti, z čoho sa nesmierne tešíme. Zároveň podporujeme aj projekty na severe Etiópie. Starostlivosťou o Etiópsku katolícku eparchiu Adigrat je poverené práve toto dikastérium.

Veľmi priateľské stretnutie ešte zvýraznil aj neskutočne krásny výhľad na Námestie sv. Petra. 

Počas tejto návštevy nás zastihla aj smutná správa o emeritnom pápežovi Benediktovi XVI., na ktorého spomíname s veľkou úctou a vďačnosťou, pretože vďaka nemu prichádzajú koledníci na novoročnú svätú omšu a prinášajú Svätému Otcovi aj obetný dar.

Skoré novoročné ráno sme už nedočkavo čakali na slávnostnú svätú omšu. Opäť spoločne s ostatnými európskymi koledníkmi sme sedeli iba niekoľko metrov od Svätého Otca. Nádherná bazilika, prítomnosť pápeža Františka, slávnostná atmosféra a radosť zo spoločnej svätej omše v nás zanechali hlboké dojmy.

Po modlitbe Anjel Pána sme sa presunuli na naše posledné stretnutie v Ríme, a to do Vatikánskeho rozhlasu. Prijal nás o. Martin Jarábek, ktorému koledníčky Dobrej noviny tiež zaspievali a zavinšovli a prezradili aj niečo zo svojich zážitkov. 

Voľný čas v Ríme sme strávili prechádzkami po meste a vychutnávaním si jeho atmosféry. 

Ďakujeme veľmi pekne aj otcovi Jánovi Viglašovi, ktorý nás na tejto rímskej ceste sprevádzal aj duchovne a spolu so seminaristom Paľkom Kordíkom nás bezpečne do Ríma a späť na Slovensko odviezli, a Ivke Jackovej, ktorá naše milé koledníčky z Liptovských Sliačov doprevádzala a je našou dlhoročnou zodpovednou osobou :).

Veľká vďaka patrí aj mnohým ďalším ľuďom, ktorí nás podporovali, povzbudzovali a pomáhali pri príprave tohto jedinečného podujatia! 

Uverejnené: 3. 1. 2023
Pripravila: Darina Maňurová
Snímky: Dobrá novina