Nenápadné centrum, ktoré mení miestnu komunitu.

Krajina: Uganda
Partnerská organizácia: Rehoľa malých sestier sv. Františka (LSOFS) – web centra
Podpora v roku 2018/2019: 42 300 EUR

Dobrá novina spolupracovala s rehoľou a administrátorkou centra sestrou Angeline od roku 2007, ešte počas jej pôsobenia v diecéze Kitale v Keni. V centre Providence Home v mestečku Nkokonjeru pôsobí od roku 2014.

Centrum bolo založené v roku 1928 sestrou Kevin Kearney, od svojho založenia slúži miestnej komunite. Spočiatku v ňom našli útočište starší ľudia, neskôr začali prijímať aj deti.

Rokmi sa pomer otočil, dnes sa v centre nachádza 80 detí a 8 dôchodcovia, z toho 35 detí trpí nejakou formou telesného postihnutia. Centrum poskytuje služby ďalším 262 deťom v rámci domácej opatery.

Každý mesiac sa v priestoroch centra konajú mobilné kliniky, kde prichádzajú lekári-špecialisti a vyšetria deti z celej komunity. V súčasnosti si sestry kladú za cieľ úspešne reintegrovať ďalšie deti naspäť do svojich rodín, ktoré budú aj naďalej sprevádzať a podporovať.

Fyzioterapeut Ronald

Fyzioterapeut Ronald priväzuje 6-ročnému Derrickovi nohy, aby mu spevnelo ochabnuté svalstvo

Stážista Dalmas z kenského Lodwaru vyučuje výrobu pohľadníc z kartóna

Stážista Dalmas z kenského Lodwaru vyučuje výrobu pohľadníc. Kreatívna práca napomáha jemnej motorike detí.

Foto: Jozef Magda, 2017