Túto sobotu, 20. mája, sa v Marianke uskutoční arcidiecézna púť detí, na ktorú vás srdečne pozývame. Preto neváhajte, zoberte svoje stretko, rodinu, farnosť a poďte putovať s nami. Viac informácií o programe a prihlášky na webe eRka.

Celodenný program pútí tvoria putovanie, piesne, katechéza a spoločná sv. omša. Misijná púť detí je príležitosťou poďakovať koledníkom Dobrej noviny za ich vianočné koledovanie.

Misijné púte detí v Rajeckej Lesnej, Levoči a Obišovciach máme už úspešne za sebou. Zúčastnilo sa ich až 4 000 pútnikov.

V roku 2017 si pripomíname Fatimské posolstvo a budeme sa modliť za mier na celom svete.