Aj tento rok nás čakajú Misijné púte detí, 13. mája v Rajeckej Lesnej, Levoči a Obišovciach a 20. mája v Marianke.

Celodenný program pútí tvoria putovanie, piesne, katechéza a spoločná sv. omša. Misijná púť detí je príležitosťou poďakovať koledníkom Dobrej noviny za ich vianočné koledovanie.

V roku 2017 si pripomenieme Fatimské posolstvo a budeme sa modliť za mier na celom svete.

Preto neváhajte, zoberte svoje stretko, rodinu, farnosť a poďte putovať s nami. Viac informácií o programe a prihlášky na webe eRka.