Milí priatelia, pozývame vás na zádušnú svätú omšu a poslednú rozlúčku s našou priateľkou a kolegyňou Danicou Olexovou. Stretneme sa vo štvrtok 16. mája 2019 o 14.00 vo farskom kostole Panny Márie Pomocnice kresťanov na Miletičovej v Bratislave (saleziáni).

Rozlúčka s Danicou

***

Dear friends, we kindly invite you to the memorial service for our friend and colleague Danica at the Church Mary Help of Christians (Mileticova Street, Bratislava). The service starts at 2 pm, Thursday 16 May 2019.

Danica memorial service