Celkový výnos 24. ročníka predstavoval k 28. februáru 2019 sumu 1 148 404,97 EUR.

 

Výsledok ešte nie je definitívny, pretože k vyzbieranej sume v jednotlivých diecézach budú pripočítané aj individuálne dary prijaté na účet Dobrej noviny do 31. marca a výnos z odoslaných DMS správ.

Vianočná kolednícka akcia prebiehala od 24. decembra 2018 do 6. januára 2019 v 1 260 mestách a obciach na celom Slovensku. V 24. ročníku sa do Dobrej noviny zapojilo 23 778 koledníkov v 2 512 skupinkách, ktorí spolu navštívili 64 585 rodín. K deťom v slovenských farnostiach sa cez Slovenskú katolícku misiu pripojili aj rodiny žijúce v Bruseli a Luxemburgu.

 

Pre zobrazenie všetkých zapojených farností, kliknite na názov príslušnej diecézy:

 

 

Uplynulý 24. ročník sa niesol mottom „Padlo do úrodnej pôdy“ so zameraním na komunitné projekty v Ugande. Prostredníctvom príbehov komunít v Nkokonjeru, Kyabakadde a Tororo mohla slovenská vernosť nahliadnuť do života ľudí, ktorí sú aj napriek ekonomickej chudobe bohatí na lásku, starostlivosť a sú ochotní pomôcť núdznym vo svojom okolí.

 

Hlavnými tvárami ročníka boli traja kamaráti Solomon, Florence a Musisi z ugandského mestečka Nkokonjeru, kde Malé sestry sv. Františka z Assisi vedú centrum pre deti s názvom Dom prozreteľnosti. Ich príbeh zachytáva aj krátky dokument „Solomon, hovorca detí“.

 

Video dostupné na stiahnutie

 

Z výťažku zbierky budú podporené viaceré rozvojové projekty zamerané na podporu detí, miestnych farmárov a aktívnych farských skupín v chudobných oblastiach Ugandy ako aj ďalších krajín východnej Afriky. Aktuálny prehľad projektov k 2. marcu 2019 (PDF)

 

Verejná zbierka Dobrá novina – 24. ročník je zapísaná v registri verejných zbierok Ministerstvom vnútra SR pod číslom 000-2018-020051 zo dňa 10.9.2018 na všeobecne prospešný účel rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci.

 
Foto: koledníci z Kušetnice, archív DN