Celkový výnos 24. ročníka predstavoval k 28. februáru 2019 sumu 1 148 404,97 EUR.

 

Výsledok ešte nie je definitívny, pretože k vyzbieranej sume v jednotlivých diecézach budú pripočítané aj individuálne dary prijaté na účet Dobrej noviny do 31. marca a výnos z odoslaných DMS správ.

Vianočná kolednícka akcia prebiehala od 24. decembra 2018 do 6. januára 2019 v 1 260 mestách a obciach na celom Slovensku. V 24. ročníku sa do Dobrej noviny zapojilo 23 778 koledníkov v 2 512 skupinkách, ktorí spolu navštívili 64 585 rodín. K deťom v slovenských farnostiach sa cez Slovenskú katolícku misiu pripojili aj rodiny žijúce v Bruseli a Luxemburgu.

 

Pre zobrazenie všetkých zapojených farností, kliknite na názov príslušnej diecézy:

 

Prehľad výsledkov 24. ročníka koledníckej akcie Dobrá novina 2018/2019
Diecéza Obec Farnosť Filiálka Navštívené rodiny Deti Sprevádzajúce osoby Skupinky Vykoledovaná suma v EUR
Banskobystrická diecéza 111 71 40 3 049 1 421 365 164 84 390,40
Bratislavská arcidiecéza 93 68 25 4 293 1 753 398 200 92 127,57
Bratislavská eparchia 2 2 - 1 28 7 2 1 270,00
Košická arcidiecéza 217 108 109 16 708 3 759 788 532 177 555,68
Košická eparchia 17 14 3 648 242 49 33 9 057,32
Nitrianska diecéza 244 118 126 8 308 3 578 808 448 199 821,88
Prešovská archieparchia 109 78 31 4 155 1 170 206 181 38 692,37
Rožňavská diecéza 44 28 16 853 449 113 53 22 635,00
Spišská diecéza 176 116 60 12 650 3 241 713 414 194 942,57
Trnavská arcidiecéza 78 51 27 3 594 1 091 249 142 77 670,27
Žilinská diecéza 166 78 88 10 281 2 655 618 340 210 754,08
SKM Brusel 1 1 - 1 38 5 1 3 555,00
SKM Luxemburg 1 1 - 6 12 1 1 1 010,00
Vojenský ordinariát 1 1 - 38 20 1 1 665,00
Spolu 1 260 735 525 64 585 19 457 4 321 2 512 1 114 147,14
23 778 koledníkov spolu
Individuálni darcovia 34 257,83
Celkový výsledok zbierky k 28. 2. 2019 1 148 404,97

 

Uplynulý 24. ročník sa niesol mottom „Padlo do úrodnej pôdy“ so zameraním na komunitné projekty v Ugande. Prostredníctvom príbehov komunít v Nkokonjeru, Kyabakadde a Tororo mohla slovenská vernosť nahliadnuť do života ľudí, ktorí sú aj napriek ekonomickej chudobe bohatí na lásku, starostlivosť a sú ochotní pomôcť núdznym vo svojom okolí.

 

Hlavnými tvárami ročníka boli traja kamaráti Solomon, Florence a Musisi z ugandského mestečka Nkokonjeru, kde Malé sestry sv. Františka z Assisi vedú centrum pre deti s názvom Dom prozreteľnosti. Ich príbeh zachytáva aj krátky dokument „Solomon, hovorca detí“.

 

Video dostupné na stiahnutie

 

Z výťažku zbierky budú podporené viaceré rozvojové projekty zamerané na podporu detí, miestnych farmárov a aktívnych farských skupín v chudobných oblastiach Ugandy ako aj ďalších krajín východnej Afriky. Aktuálny prehľad projektov k 2. marcu 2019 (PDF)

 

Verejná zbierka Dobrá novina – 24. ročník je zapísaná v registri verejných zbierok Ministerstvom vnútra SR pod číslom 000-2018-020051 zo dňa 10.9.2018 na všeobecne prospešný účel rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci.

 
Foto: koledníci z Kušetnice, archív DN