Prezidentka Zuzana Čaputová prijala v pondelok 9. januára koledníkov Dobrej noviny. Tisíce detí z celého Slovenska reprezentovali koledníci z Kátloviec pri Trnave a Podkoníc z okolia Banskej Bystrice. 

Riaditeľ Dobrej noviny Daniel Fiala vo svojom úvodnom príhovore upriamil pozornosť na poslanie koledníkov, ktoré sa ani v náročných obdobiach nemení a ostáva rovnaké už 28 rokov: prinášať nádej, ohlasovať radosť, priblížiť sa k človeku a potešiť blížneho.

Deti sú podľa jeho slov srdcom tohto diela: “Keď im dáme príležitosť a priestor, dokážu robiť veľké veci a veľmi bezprostredne. Dobrá novina je dielom detí.” 

Svoje tvrdenie podporil príkladom 13-ročného chlapca z kenského kraja Samburu, ktorý sa pridal do aktivít projektu komunitných záhrad s podporou Dobrej noviny. Druhým príkladom sú koledníci, ktorí ochotne klopú na dvere susedov, aby im priniesli radostnú novinu a potešili ich. “Obidva príklady spája nezištná služba a túžba urobiť pre niekoho tento svet krajším,” dodáva riaditeľ Dobrej noviny.

Mottom vrcholiaceho 28. ročníka koledníckej akcie je heslo “Zmeňme púšť na záhradu”, kedy práve koledníci sú protagonistami zmeny, pomáhajú meniť vnútorné “púšte” ľudí na radosť a cez solidaritu aj suché oblasti regiónu Samburu. 

Koledníci prezidentke zaspievali, zavinšovali a zaželali, aby táto koleda priniesla nádej, radosť a Božie požehnanie do jej pracovného ako aj súkromného života počas celého roka 2023. Na záver svojho vystúpenia jej odovzdali viacero darov: med, svietnik, obraz vypaľovaný do dreva a pletený košík s drobnými ozdobami. 

Prezidentka ocenila v nasadení už niekoľkých generácií koledníkov najmä udržiavanie tradícií, prajnosť a praktickú pomoci ľuďom v núdzi: “Myslím, že v organizácii ako je tá vaša sa spája tá najlepšia kombinácia pomoci, dobra a nádeje.”

Pripomenula, že na Nový rok udelila štátne vyznamenanie Eugenovi Valovičovi, jednému zo zakladateľov eRka, a tým vyzdvihla prínos a význam vytrvalej práce s deťmi a mládežou tohto detského hnutia. Hlava štátu na záver koledníkom poďakovala za návštevu, za všetky priania ako aj za 28 rokov ich vytrvalej služby. 

Galéria

5Y7A9135
5Y7A9132
5Y7A9141
5Y7A9144
5Y7A9146
5Y7A9155
5Y7A9157
5Y7A9165
5Y7A9172
5Y7A9193
5Y7A9199
5Y7A9205
previous arrow
next arrow
5Y7A9135
5Y7A9132
5Y7A9141
5Y7A9144
5Y7A9146
5Y7A9155
5Y7A9157
5Y7A9165
5Y7A9172
5Y7A9193
5Y7A9199
5Y7A9205
previous arrow
next arrow

Pripravil: Jozef Magda
Foto: Kancelária prezidenta SR
Uverejnené: 9. 1. 2023