Dňa 11. marca 2020 Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyhlásila ochorenie COVID-19 za celosvetovú pandémiu. Koronakríza zasiahla Slovensko, ako aj našich partnerov v Afrike. Vďaka rýchlej reakcii a flexibilite na oboch stranách čelíme spoločne novým výzvam.

Etiópia

Od júna 2020 realizuje Dobrá novina spoločne so sestrami vincentkami humanitárny projekt, ktorého cieľom je prispieť k zníženiu chorobnosti a úmrtnosti v dôsledku ochorenia COVID-19 v komunitách v okrese Irob na severe Etiópie.

Pre spádovú oblasť zdravotného strediska v okolí Aliteny s populáciou 7 500 obyvateľov zabezpečíme prístup k nevyhnutnej zdravotnej starostlivosti v prípade ochorenia alebo podozrenia na ochorenie COVID-19.

Kľúčovým pre nás ostáva, aby zdravotné stredisko mohlo aj počas sťažených podmienok v čase pandémie naďalej poskytovať zdravotnícke služby pre najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva, deti, tehotné ženy a starších.

Od júna do novembra 2020 zrealizuje zdravotné stredisko a sestry vincentky nasledovné aktivity:

 • Vytvoria sa špeciálne tímy pre komunitnú prácu a manažment pozitívnych prípadov COVID-19.
 • Preškolia kľúčových zdravotníckych pracovníkov v oblasti prevencie a klinického manažmentu podozrivých a potvrdených prípadov COVID-19.
 • Zriadia izolačné strediská a triediacu miestnosť pre nové prípade.
 • Vybudujú veľkokapacitné zásobníky na vodu a nový septik na likvidáciu biologického odpadu.
 • V Alitene a okolitých dedinách nainštalujú nádoby na umývanie rúk.
 • Zrealizujú informačno-vzdelávaciu kampaň o ochorení COVID-19 v komunite.
 • Zdravotnícky tím vyšetrí podozrivé prípade priamo v domácnostiach.
 • Posilní sa zdravotný dohľad a monitorovanie tehotných žien a matiek.

 • Pre zdravotné stredisko zakúpia novú sanitku.
 • Zabezpečia doplnkovú výživu s cieľom predísť alebo aspoň znížiť výskyt stredne akútnej podvýživy u 250 detí a 250 matiek.
 • Poskytnú mydlá pre dojčiace a tehotné ženy a starších ľudí. 

eRko spolupracuje so sestrami vincentkami v Katolíckej eparchii Adigrat od roku 2011. Doposiaľ sme podporili projekty zamerané na podnikateľské a poľnohospodárske aktivity žien v oblasti Alitena a zdravotnícke aktivity so zameranímm na matky a deti do 5 rokov života v okrese Irob. Počas uplynulých deviatich rokov eRko podporilo rozvojové aktivity partnera vo výške 170-tisíc EUR z prostriedkov verejnej zbierky Dobrá novina. Sestry vincentky sa venujú aj témam vzdelávania a prevencii HIV/AIDS a podpory žien a mládeže. Od roku 2014 pravidelne hosťujú dobrovoľníkov zo Slovenska.

Projekt Zlepšenie pripravenosti a schopnosti zmierňovať dopady COVID-19 v okolí zdravotného centra v Alitene v okrese Irob realizujeme vďaka finančnej podpore zo zdrojov oficiálnej rozvojovej spolupráce SlovakAid.

Foto: archív DN
Aktualizované: 11. 8. 2020