My kresťania si musíme priznať, že hoci sa snažíme žiť svoju vieru naplno a vo všetkých životných situáciách, otázku ekologického správania často zanedbávame a sme pasívni v ochrane nášho spoločného domova. Svätý Otec vraví, že nám chýba ekologická konverzia, ktorá vedie k tomu, že umožníme, aby sa vo vzťahoch so svetom, ktorý nás obklopuje, prejavili všetky dôsledky nášho stretnutia s Ježišom. Povolanie strážiť Božie dielo je podstatnou súčasťou cnostného života a nie niečím voliteľným alebo druhotným aspektom kresťanského života.” (LS 217)

Svätý Otec František sa na 6. veľkonočnú nedeľu 17. mája 2020 prihovoril veriacim aj týmito slovami: “V týchto časoch pandémie, v ktorých si viac uvedomujeme dôležitosť starostlivosti o náš spoločný domov, nech všetka tá reflexia a spoločné úsilie pomôžu vytvoriť a upevniť konštruktívne postoje k starostlivosti o stvorenstvo. (zdroj)“

Takto povzbudení sme začínali naše prežívanie Laudato Siʼ týždňa a ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do nášho spoločného uvažovania nad hlbokými myšlienkami z encykliky Laudato Siʼ či už prostredníctvom Dobrej noviny alebo miniDIGI Doma.

Oslávme dnes 5. výročie encykliky spojení s veriacimi z celého sveta v modlitbe o 12.00, ktorá bola špeciálne pripravená pre tento okamih. Slovami organizátorov celosvetovej kampane: “Prineste solidaritu do nášho sveta v spoločnom okamihu modlitby na poludnie 24. mája 2020. Katolíci z celého sveta budú zjednotení v duchu, pretože „všetko je prepojené“.”

Modlime sa k nášmu Bohu, Stvoriteľovi vesmíru, prírody i človeka, aby sme boli vo svojej viere dôslední a neprotirečili jej svojimi skutkami (LS 200), a aby sme zažili ekologickú konverziu, ktorá nás privedie k vďačnosti, nezištnému odriekaniu a veľkodušným činom. (LS 220)