My kresťania si musíme priznať, že hoci sa snažíme žiť svoju vieru naplno a vo všetkých životných situáciách, otázku ekologického správania často zanedbávame a sme pasívni v ochrane nášho spoločného domova. Svätý Otec vraví, že nám chýba ekologická konverzia, ktorá vedie k tomu, že umožníme, aby sa vo vzťahoch so svetom, ktorý nás obklopuje, prejavili všetky dôsledky nášho stretnutia s Ježišom. Povolanie strážiť Božie dielo je podstatnou súčasťou cnostného života a nie niečím voliteľným alebo druhotným aspektom kresťanského života.” (Laudato Si´ 217)

Modlime sa k nášmu Bohu, Stvoriteľovi vesmíru, prírody i človeka, aby sme boli vo svojej viere dôslední a neprotirečili jej svojimi skutkami (LS 200), a aby sme zažili ekologickú konverziu, ktorá nás privedie k vďačnosti, nezištnému odriekaniu a veľkodušným činom. (LS 220)

SPÄŤ NA LAUDATO SIʼ TÝŽDEŇ