„Dobrá novina sa u nás v obci stala veľmi peknou tradíciou. Deti chodia s radosťou koledovať každý rok, lebo chcú pomáhať deťom v Afrike. Zvlášť tento rok, keď máme 20. ročník Dobrej noviny, som sa tešila z počtu deti, ktoré boli ochotné ísť prinášať dobrú novinu o narodení Spasiteľa do našich domov, a tak priniesť kúsok radosti, lásky, kúsok Svetla všade, kde nás prijali. Bol to naozaj požehnaný plný úsmevov, radosti, spevu a náš Pán nám počas koledovania poslal aj krásne vločky snehu 🙂 “ (Michaela Vidová, Hostie)

 

„Dobrá novina o narodení Ježiša Krista potešuje ľudí, starých, mladých aj deti, aj neveriacich, či inak veriacich poteší, keď ich dom neobídeme. Návšteva detí v rodinách potešuje srdce domácich. Deti chodia koledovať radi, ani zlé počasie ich nijako neodradí. Pán Boh zaplať ľuďom, ktorí pomáhajú iným nezištne! Boh vás žehnaj.“ (Janka Ružičková, Čaňa)

„Dobrá novina u nás prebehla veľmi dobre. Mali sme jednu skupinku starších koledníkov, ktorí boli oblečení v krojoch, čo iných ľudí veľmi potešilo. 25.12. nám aj trochu popršalo, ale deti to neodradilo. Naopak, keď sme pridali na speve pršať prestalo:-) “ (Beáta Baranová, Banské)