V sobotu 28. mája 2016 sa v provinciálnom dome Misijnej kongregácie služobníc Ducha Svätého v Ivanke pri Nitre uskutočnila rozlúčková slávnosť so sr. Veronikou Theresiou, SSpS.

Zádušná svätá omša

Zádušnú svätú omšu celebroval otec biskup František Rábek, ordinár OS a OZ SR, spolu s pátrom Pavlom Krutákom, provinciálom Spoločnosti Božieho Slova, Mons. Jozefom Jarabom, rektorom Katolíckej univerzity v Ružomberku, bánovským správcom farnosti, za účasti viacerých verbistov a kňazov.

Počas omše sa sr. Katarína Florková podelila so svojimi dojmami rozlúčkových svätých omší z kenského Nairobi. Otec  Sebit, generálny vikár diecézy Yei v Južnom Sudáne, ktorý prevážal zranenú sr. Veroniku sa počas týchto omší podelil o posledné slová ranenej sestry, ktoré mu adresovala počas prevozu z miesta incidentu: „Otče, strieľali do mňa bez dôvodu“.

Sr. Katarína ďalej hovorí, že aj my všetci sme pozvaní hlbokú túžbu ľudí Južného Sudánu po trvalom pokoji podporiť svojou modlitbou, nasadením sa proti výrobe a predaju zbraní do rozvojových krajín a úsilím o pokoj v našich rodinách a spoločenstvách.

Otec biskup Rábek sa vo svojej homílii oprel o myšlienku z evanjelia podľa sv. Lukáša (Lk 17,33) „Kto sa bude usilovať zachrániť si život, stratí ho, a kto ho stratí, získa ho.“ Poukázal na pravý zmysel života, ktorý sa uskutočňuje vtedy, keď „na 1. mieste nie sú naše túžby, predstavy, ale Božia vôľa a plnenie poslania, ktoré nám On dáva aj za cenu straty vlastného života.“

Zádušnej omše sa zúčastnila aj rodná sestra Pavla, Misijné sestry zo slovenskej i poľskej provincie, viaceré rehoľné sestry z rozličných kongregácií, členovia Misijného združenia Ducha Svätého, rodáci z Bánova a mnohí iní, ktorí osobne poznali sr. Veroniku Theresiu.

V závere svätej omše odzneli viaceré kondolencie, ktoré vyjadrovali úprimnú vďačnosť za jej prežitý život. Kondolenciu v mene eRka a Dobrej noviny predniesol riaditeľ Dobrej noviny Marián Čaučík.

 

Pohreb

Telesné pozostatky sr. Veroniky Theresie boli v piatok 27. mája 2016 o 16:00 uložené na farskom cintoríne sv. Joseph Lutaya v Yei, v Južnom Sudáne.

Prítomní spomínali koniec roka 2013, kedy opäť vypukli občianske nepokoje a sr. Veronika na ponuku opustiť krajinu odpovedala: “Prečo si sa rozhodla zostať v tejto krajine? Pretože Ježiš tiež vytrval. Neopustil ľudí a ani miesto, keď nastali problémy.  Ako jeho učeníčka ho nasledujem v sile Ducha Svätého. Nemôžem opustiť ľudí v Sudáne, pretože ich milujem.”

Jej telo tak odpočíva v zemi, kde žila a kde v službe ľuďom obetovala svoj život.

Zdroj: správy Misijnej kongregácie zo zádušnej omše a pohrebu