S poľutovaním vám musíme oznámiť, že toto leto nebudeme vysielať žiadnych dobrovoľníkov na projekty podporované Dobrou novinou v Keni a Etiópii.

Náklady spojené s pobytom  boli v posledných rokoch financované prostredníctvom programu vysielania dobrovoľníkov SlovakAid  (nie zo zdrojov Dobrej noviny), preto samotné vyslanie do určitej miery administratívne záviselo aj od samotnej agentúry.

Nakoľko bola tohto roku výzva na predkladanie žiadostí o dobrovoľnícke pobyty zverejnená až 24. mája 2016 (pre porovnanie v roku 2015 tomu bolo už vo februári), za týchto okolností nie sme schopní administratívne zabezpečiť všetko potrebné pre ich vyslanie v stabilnom termíne jún – september (termín vyslania počas letných mesiacov dáva možnosť zapojiť sa aj študentov VŠ a nám na Dobrej novine ponúka možnosť zapojiť dobrovoľníkov do kampane v predvianočnom období, kedy sa o svoje zážitky môžu podeliť s farnosťami na celom Slovensku).

Veríme, že budúci rok sa podobná situácia nezopakuje a budeme môcť opäť ponúknuť túto nezabudnuteľnú príležitosť ďalším nádejným dobrovoľníkom!