V sobotu 14. mája sa v Rajeckej Lesnej a Levoči uskutočnili Misijné púte detí. Aj napriek daždivému počasiu ich prišlo do Rajeckej Lesnej 1400 a do Levoče 1200. Sväté omše celebrovali na oboch miestach diecézni biskupi – v Rajeckej Lesnej Tomáš Galis a v Levoči Štefan Sečka.

Tento rok bola hlavnou témou Svätá brána milosrdenstva. Deti sa o nej dozvedeli viac v katechézach i počas svätej omše a v skupinách prešli vyzdobenými bránami bazilík. K prechodu Svätou bránou milosrdenstva pozval osobitne chlapcov a dievčatá pred troma týždňami pápež František, keď sa stretol so 70 000 z nich v Ríme. Deti zo slovenských púti detí poslali pápežovi pozdravný list, v ktorom mu hovoria, že chcú šíriť radosť a pokoj. List zaslali organizátori z eRka prostredníctvom apoštolskej nunciatúry na Slovensku priamo do Vatikánu. Deti priniesli na púte desiatky kíl trvanlivých potravín a drogérie, ktoré sú určené pre núdznych v Žakovciach a žilinskej diecéze.

Do Rajeckej Lesnej zavítal okrem iných aj jeden špeciálny autobus z Nitry. Púte detí sa zúčastnilo približne 40 Iračanov, ktorí už niekoľko mesiacov žijú na Slovensku. Zúčastnili sa celého programu púte, zažili priateľskú a radostnú atmosféru. Mladí Iračania na konci programu učili eRkárov tancovať iracké tance.

Kompletná galéria fotiek