12. decembra dopoludnia odcestoval zo Slovenska etiópsky biskup Tesfaselassie Medhin Fessuh.

Počas jedenástich dní (od 1. decembra) navštívil štyri slávnostné liturgie spojené s vyslaním koledníkov Dobrej noviny v Michalovciach, v Prešove, v Trnave a Nitre, kde sa stretol s vyše 1 100 koledníkmi z takmer 40 farností.

Stretol sa s viacerými otcami biskupmi, mal prednášku na Gréckokatolíckej teologickej fakulte v Prešove, prihovoril sa bohoslovcom v Badíne a účastníkom stretnutia komisií a rád KBS zameraných na sociálnu problematiku v Spišskej Kapitule, celebroval omšu pre rodiny s deťmi na žilinskom sídlisku Hájik aj bohoslužbu pre akademickú mládež v jezuitskom kostole v Bratislave.

Počas svojich príhovorov biskup viackrát vyzdvihol aktívnu vieru slovenských detí a mládeže, ktorá vychádza zo seba smerom k druhým: „Stojím tu medzi vami, aby som spolu s vami chválil Boha a aby som vám poďakoval. Vaša akcia lásky je taká silná, že dokáže priviesť biskupa zo vzdialenosti 4-tisíc míľ až sem.

„Je to hrdinstvo vás, koledníkov, ktoré spôsobilo to, že som prijal pozvanie eRka a Dobrej noviny prísť na Slovensko“ a dodal, že „Boh nás používa, aj tých najjednoduchších z nás, na to, aby priniesol pomoc tým, ktorí ju potrebujú. Vaše hnutie sa cez eRko a Dobrú novinu dostalo až k nám do Etiópie, do našej diecézy, a tam sa dotklo sŕdc našich detí, našich mám a našich rodín“.

Slovenským veriacim približil vo svojich príhovoroch počiatky kresťanstva v Etiópii aj živú skúsenosť mierového spolunažívania kresťanov (katolíkov, pravoslávnych a protestantov) a moslimov vo svojej krajine.

Biskup sa v osobných rozhovoroch aj v rozhovoroch pre médiá podelil o obavy zo sekularizácie spoločnosti, ktorá v časoch globalizácie neobchádza žiadnu krajinu. Vníma však, že veriaci v Etiópii oproti tým v Európe, stále veľmi radi navštevujú bohoslužby, stále sa chcú stretávať a aktívne budovať kresťanské spoločenstvá.

Jednou z jeho priorít ako duchovného pastiera je aktívne bojovať proti sekularizácii rodín a mládeže prostredníctvom vzdelávania a pastoračných aktivít.

Na záver svojej návštevy biskup povzbudil slovenských veriacich k tomu, aby napriek ťažkostiam všedných dní dokázali žiť z hlbokej viery a nádeje, ktorá pramení z vtelenia a narodenia Božieho syna.

 

Kto je biskup Tesfaselassie Medhin Fessuh?

Je biskupom katolíckej eparchie v Adigrate. Narodil sa 8.1.1953 v Tigray, za kňaza bol vysvätený v roku 1980 v Adigrate.

Postgraduálne študoval na Milltown Institute of Philosophy and Theology a na Overseas Institute for Community Development v Dubline. Má diplom z ekumenických pastoračných štúdií na Upholland Northern Institute v Anglicku.

Prednášal filozofiu a komunikáciu v seminári Adigrate. V novembri 2001 bol menovaný za biskupa v Adigratskej eparchii a v januári 2002 prijal biskupské svätenie v katedrále Najsvätejšieho Spasiteľa v Adigrate.

Pôsobí ako člen výkonného výboru AMECEA (Asociácia biskupských konferencií vo Východnej Afrike). Je stálym tajomníkom etiópskej biskupskej konferencie (CBCE) a jej delegátom v Pápežskom etiópskom kolégiu vo Vatikáne. V rokoch 2014-2015 pôsobil ako predseda a člen Etiópskeho mierového výboru pre Južný Sudán.

Fotogaléria