Do celoslovenskej koledníckej akcie Dobrá novina sa od 24. decembra 2022 do 6. januára 2023 zapojilo 980 obcí po celom Slovensku, v ktorých celkovo 16 711 koledníkov v 1 737 skupinách navštívilo spolu 39 778 domácností. Konečný výsledok vianočnej zbierky k 31. marcu 2023 predstavuje sumu 1 200 671,04 eur. Z toho 1 095 242,12 eur vyzbierali koledníci priamo vo farnostiach a sumou 105 428,92 eur prispeli individuálni darcovia na účet verejnej zbierky. 

Ďakujeme všetkým zapojeným koledníkom, animátorom, rodičom, kňazom, otcom biskupom a štedrým darcom. 

Koledníci z Ľubice, 2022

Podrobné výsledky za jednotlivé diecézy

Z koledníckej zbierky podporíme tento rok okrem ekologického farmárčenia a budovania komunitných záhrad v regióne Samburu na severe Kene aj ďalšie rozvojové a humanitárne projekty a programy zamerané na zabezpečenie obživy a prístupu k pitnej vode, sociálnu inklúziu, vzdelávanie a praktické zručnosti, ako aj zdravotnú starostlivosť pre ľudí v chudobných oblastiach Kene, Ugandy, Etiópie a Južného Sudánu. Dobrá novina aktuálne podporuje 21 projektov, ďalšie pribudnú v priebehu roka 2023.

Uverejnené: 3. 4. 2023