Milí eRkári, myslíme si, že by sme sa nemali nechať znechutiť mediálnymi kontroverziami, týkajúcimi sa referenda o ochrane rodiny, ktorých sme svedkami počas týchto dní. Chceme sa vám prihovoriť predovšetkým ako eRkári a podeliť sa s vami o niekoľko myšlienok.Odporcovia referenda tvrdia, že tu “väčšina rozhoduje o menšine” alebo že sa určitej menšine upierajú ľudské práva. Ak bude naše referendum úspešné, žiadne práva sa menšine neuberú, bude to potvrdenie súčasného stavu.

Niektorí tvrdia, že referendum nemá zmysel práve preto, že nič nezmení, len potvrdí stav, ktorý tu máme. Skúsenosť posledných rokov z USA aj viacerých európskych krajín však hovorí o silnom tlaku predefinovať manželstvo a rodinu, čo sa nakoniec ukázalo aj v diskusiách pred referendom u nás.

Manželstvo a rodina boli vždy chápané ako základ spoločnosti a najlepšie prostredie pre prijatie a výchovu detí. Manželstvo je síce u nás zatiaľ definované ako zväzok muža a ženy, ale vidíme veľký tlak rôznych skupín, médií aj európskych inštitúcií na to, aby sa na rovnakú úroveň dostalo aj homosexuálne spolužitie, vrátane možnosti adoptovať si deti.

To by malo svoje dôsledky, ktoré už vidíme na príkladoch z okolitých krajín: V Rakúsku nedávno ústavný súd rozhodol, že homosexuáli majú ústavné právo na adopciu detí. My si však myslíme, že dieťa nemá byť objektom súkromných práv dospelých podobne ako majetok, pozemky či sloboda prejavu. Dieťa je osobnosťou. Neexistuje právo na dieťa. Dieťa prichádza vždy ako dar. To skôr ono má právo na život v rodine s mamou a otcom.

Sme v kontakte s realitou. Mnohí z nás žijú v rodine, ktorá má vážne problémy. Dôvody môžu byť rôzne: rozvod, financie, manželské nezhody, nedostatky vo výchove detí… Uvedomujeme si, že i deti, ktoré chodia na eRko-stretká žijú v rodinách po rozvode, vyrastajú bez toho, aby zažili plnú prítomnosť svojho otca a mamy. Na druhej strane však nemôžeme súhlasiť s tvrdením, že neúplná rodina je v zásade pre dieťa rovnako dobré prostredie ako rodina s otcom a mamou. To, čo môžeme urobiť, je rodinám pomáhať.

Je tiež pravda, že dnes existujú muži a ženy, ktorí majú svoje deti, žijú homosexuálnym štýlom života, prijali do svojej domácnosti partnera či partnerku. To však nemení nič na tom, že v manželstve sa sľubuje láska jedného muža a ženy, ktorí vďaka svojej odlišnosti môžu vytvárať manželskú jednotu. Nemení to nič na tom, že rodina sa začína manželstvom muža a ženy, ktorí sú povolaní prinášať ovocie svojej lásky.

Ísť na referendum je v poriadku, je to základné právo každého človeka. Otázky pre referendum sú tiež v poriadku. Ich motiváciou nie je žiadna nenávisť ani hovorenie do života iným ľuďom. Motívom referenda je zachovať na Slovensku chápanie rodiny a manželstva a právo rodičov rozhodovať o výchove svojich detí.

Je nám ľúto, že referendum vyvoláva také negatívne emócie. Nemalo by to tak byť. Želáme si, aby nás i vás tento predreferendový čas neoberal o slobodu pre vzťahy a zodpovednosť za náš hlas v spoloČNOSTI. Povzbudzujeme vás, aby ste na referendum 7.2.2014 šli.

Juraj Králik, predseda eRka
Maroš Čaučík, riaditeľ Dobrej noviny

P.S.: Vy, čo nebudete 7.2. doma, nezabudnite si nechať poslať hlasovací lístok, aby ste mohli hlasovať v referende i mimo adresy trvalého bydliska. Dá sa to jednoduchou žiadosťou na obecnom či mestskom úrade podľa tohto návodu.