V pondelok 6. januára 2020 sa v Bratislave uskutočnil druhý ročník Trojkráľového sprievodu. Sprievod zorganizovala spoločnosť Istroproduction v spolupráci s Dobrou novinou a ďalšími partnermi. 

Za pomoc a obetu ďakujeme viacerým eRkárom a koledníkom Dobrej noviny, bez ktorých by sme si sprievod nevedeli predstaviť. Touto fotoprezentáciou by sme vám radi priblížili úlohu aspoň niektorých z nich:

Kostýmy účastníkom Trojkráľového sprievodu prispôsobili Zuzana Hallová, Júlia Ondičová a Katarína Horňáková. Na fotografii pri mladej mamičke, ktorá stvárnila Pannu Máriu.

Koledníci z Kútov a Podunajských Biskupíc kráčali za troma kráľmi a sprievod spestrili farebnými pojkami.

Deti z Kútov sprevádzali Mária Havlová a Katarína Žilková, ktorá si pri nácviku cvičenie sama vyskúšala.

Deti z Podunajských Biskupíc si túto peknú úlohu zopakovali opäť po roku.

Sprevádzali ich eRkárky Kristína Kollerová a Nicolette Petrášová.

Zuzana Čaučíková, Klára Laginová, Faustína Chrvalová a Martina Borisová rozdávali na nádvorí papierové koruny pre účastníkov sprievodu.

Predseda eRka Juraj Králik prijal úlohu niesť vlajku eRka aj v samotnom sprievode.

Úlohu znalca zákona po boku Herodesa si po roku zopakoval Lukáš Slamka.

Herodesových zbrojnošov stvárnili František Korček, Michal Sobota a Ľuboš Drápal.

O bezpečnosť detí na čele sprievodu sa postarali viacerí chlapi vo františkánskych kutniach, za všetkých spomenieme Daniela Cibuľu, Jozefa Hanka či Ondreja Žaškovského.

Ďakujeme veľmi pekne všetkým účastníkov sprievodu, malým aj veľkým a všetkým, ktorí sa pridali aj so svojimi blízkymi a rodinami.

Viac fotografií od autorky Barbory Jančárovej nájdete na www.trajakrali.sk

Na záver pridávame pár slov predsedu eRka Juraja Králika: „Priznám sa, že tento rok som k sprievodu nadobudol nový vzťah a hlbší pohľad. Som si istý, že sme súčasťou niečoho pekného, dobrého a potrebného pre dnešnú dobu. Keď sme kráčali dole Palisádami okolo európskeho informačného kultúrneho strediska, okolo prezidentského paláca, veľkej Tatra banky, bilboardov propagujúcich módu a mobily, uvedomil som si, že kráčame svetom, v ktorom žijeme s odhodlaním troch kráľov. Že toto naše kráčanie nie je vandrovaním ani turistikou, ale odhodlanou púťou s očakávaním, že sa v improvizovanom Betleheme na Hlavnom námestí stretneme s Betlehemským dieťaťom, vzdáme mu úctu a cez neho aj úctu všetkým deťom na celom svete.“