Projekt

Detské centrum Songa Mbele na Masomo, South B, Nairobi, Keňa

Dĺžka dobrovoľníckeho pobytu

6 mesiacov (presný termín vycestovania podľa dohody)

Hosťujúca organizácia

Detské centrum Songa Mbele na Masomo vedie kongregácia Milosrdných sestier a zameriava sa na sociálnu inklúziu a vzdelávacie programy pre deti so špeciálnymi potrebami pochádzajúce zo slumov Mukuru v Nairobi. V centre sa aktuálne nachádza 79 detí s diagnózami ako napr. autizmus, detská mozgová obrna, hydrocefalus, rečové ťažkosti, ichtyóza, Downov syndróm a poruchy pozornosti spojené s hyperaktivitou (ADHD). Centrum ponúka týmto deťom každodennú starostlivosť, terapie, základné vzdelávanie a osobnú hygienu. Centrum pracuje aj s deťmi, ktoré vypadli zo školy a pripravujú sa tu v neformálnej triede na návrat do školy. Tím Songa Mbele pozostáva z odborníkov rôznych profesií, ošetrovateľov ako aj domácich a zahraničných dobrovoľníkov.

Dobrovoľník/čka v týchto oblastiach:

Ošetrovateľstvo – dohliadnuť na osobnú hygienu detí a poriadok triedy, toaliet, hračiek, postelí ako aj iných učebných materiálov.
Špeciálna pedagogika – asistovať učiteľovi pri vyučovaní a voľnočasových aktivitách v triede a vonku, pri terapii hrou, či logopedických sedeniach. 
Fyzioterapia – asistovať pri terapeutických cvičeniach.
Sociálna práca – vypomáhať pri aktualizácii osobných zložiek detí / klientov, pomoc s administratívou, práca v teréne či s rodičmi klientov.
Iné podľa talentov a schopností dobrovoľníka.

Náklady na pobyt

Pobyt je hradený zo zdrojov SlovakAid, vrátane spiatočnej letenky, komplexného zdravotného poistenia, očkovaní, predvýjazdovej lekárskej prehliadky, víz pre pobyt v krajine, nákladov v mieste pobytu (ubytovanie, strava, doprava). Z grantu sú hradené aj minimálne odvody do sociálnej poisťovne v závislosti. Spoluúčasť dobrovoľníka predstavuje max. 300 eur (náklady na vzdelávaco-výberový víkend a dva víkendové prípravné semináre, t.j. cestovné, ubytovanie a strava).

Čo môžete od dobrovoľníctva očakávať?

– Šancu na osobný a odborný rozvoj.
– Jedinečnú interkultúrnu skúsenosť.
– Stratíte doterajšie predsudky a stereotypy.
– Uvedomíte si, ako je celý svet prepojený.
– Budeme spolu budovať vzťahy založené na tolerancii, rešpekte, vzájomnej úcte a solidarite.
– Spoločne sa môžeme podeliť o nadobudnuté skúsenosti a zvyšovať povedomie o potrebách ľudí žijúcich v podmienkach chudoby, nedostatku, ale zároveň žijúcich s odhodlaním a odvahou meniť seba a svoju komunitu.

Základné požiadavky:

– vek min. 18 rokov 
– kompletne zaočkovaný/á proti COVID-19
– anglický jazyk na konverzačnej úrovni
– výhodou je vzdelanie a/alebo pracovné skúsenosti so špeciálnou pedagogikou, sociálnou prácou, ošetrovateľstvom, fyzioterapiou alebo s niektorým typom terapie, ktoré sa v centre poskytuje
– ochota cestovať a pracovať s chudobnými a znevýhodnenými
– schopnosť prispôsobiť sa jednoduchým životným podmienkam
– záujem o problematiku rozvojovej spolupráce
– proaktivita a kreativita
– osobná zrelosť, nezávislosť, komunikatívnosť, ochota učiť sa
– výhodou (nie podmienkou) je aktívne zapojenie sa do činnosti eRka, Dobrej noviny či inej dobrovoľníckej aktivity

Ako sa prihlásiť?

Prihlasovanie bolo ukončené 31. júla, uchádzačov budeme v najbližšie dni kontaktovať.

Váhate alebo máte otázky?

Prečítajte si, čo o svojich dobrovoľníckych zážitkoch v Ugande, Keni a Etiópii napísali naši dobrovoľníci. Ak máte akékoľvek otázky, obráťte sa na koordinátora dobrovoľníkov Jozefa Magdu, dobrovolnici@erko.sk, +421 908 183 410.


O programe Dobrovoľníci pre Afriku

Chceme ponúknuť šancu mladým ľuďom zapojiť sa do života Dobrej noviny, spoznať realitu rozvojových a humanitárnych výziev v krajinách Subsaharskej Afriky, ale aj objaviť ich kultúru a skutočný život. Cez vaše pôsobenie môžeme prehĺbiť vzájomnú spoluprácu s partnermi, spolu rásť v službe miestnej komunite a budovať kultúru solidarity na Slovensku ako aj vo svete. Od roku 2002 sme úspešne vyslali 79 dobrovoľníkov do Kene, Ugandy, Etiópie a Južnej Afriky.

Uverejnené: 24. júna 2022
Foto: Dobrá novina