Veľký krok vpred pre dodržiavanie  ľudských práv

Európsky parlament (EP) v stredu 20. mája 2015 prerokoval návrh Európskej komisie o konfliktných mineráloch z marca 2014. Výsledok hlasovania v pléne je veľkým víťazstvom pre komunity, ktoré kvôli ťažbe nerastných surovín zažívajú porušovanie ľudských práv.

Hlasovaniu predchádzala široká kampaň mimovládnych organizácií. Sprísnenie pravidiel pre ťažbu a dovoz nerastných surovín podporilo vo svojom stanovisku 144 biskupov z 38 krajín na piatich kontinentoch vrátane bratislavského arcibiskupa a predsedu Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislava Zvolenského.

Stanovisko biskupov koordinovala Medzinárodná aliancia katolíckych rozvojových organizácií – CIDSE (www.cidse.org).

Na Slovensku sa ku kampani za zodpovednú reguláciu konfliktných minerálov pridalo eRko-Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, ktoré je asociovaným členom CIDSE vďaka svojmu rozvojovému programu Dobrá novina.

 

„CIDSE spoločne s biskupmi a občanmi z celého sveta víta silné posolstvo, ktoré Európsky parlament poslal Európskej komisii a Rade“ povedal Bernd Nilles, výkonný tajomník CIDSE.  „Hlasovanie v parlamente znamená, že všetci európski výrobcovia a dovozcovia súčiastok a finálnych produktov  (ako sú mobilné telefóny alebo autá) obsahujúcich 4 minerály, budú musieť kontrolovať svoje dovozné reťazce a zaručiť, že nepodporujú konflikty. Je to veľký krok vopred ku rešpektovaniu ľudských práv. Členské štáty EÚ už nebudú môcť v tomto ustúpiť pri definitívnych rokovaniach.“

Hlasovanie v EP vyžaduje záväzne, aby všetky európske spoločnosti, ktoré spracúvajú, dovážajú a používajú cín, tantal, wolfrám a zlato konali zodpovedne a podrobili sa povinnému systému opatrení na preukázanie toho, že minerály nepodporujú konflikty.

Aj keď očakávania mimovládnych organizácií a cirkevných predstaviteľov boli väčšie – napríklad požadovali, aby sa nová regulácia týkala všetkých nerastných surovín – prijatá právna úprava znamená podstatný krok vpred.  V ďalšom procese budú o nej rokovať predstavitelia EP, Európskej komisie a Rady EÚ, kde členské štáty EÚ budú mať šancu podporiť a ďalej sprísniť legislatívne pravidlá.

 

CIDSE je Medzinárodná aliancia katolíckych rozvojových organizácií. Jej členovia spájajú svoje úsilie pre odstránenie chudoby a globálnu spravodlivosť.

Členovia CIDSE sú: Broederlijk Delen (Belgicko), CAFOD (Anglicko a Wales), CCFD – Terre Solidaire (Francúzsko), Center of Concern (USA), Cordaid (Holandsko), Development & Peace (Kanada), Entraide et Fraternité (Belgicko), eRko (Slovensko), Fastenopfer (Švajčiarsko), FEC (Portugalsko), FOCSIV (Taliansko), Fondation Bridderlech Deelen (Luxembursko), KOO (Rakúsko), Manos Unidas (Španielsko), MISEREOR (Nemecko), SCIAF (Škótsko), Trócaire (Írsko)