Veľký krok vpred pre dodržiavanie  ľudských práv

Európsky parlament (EP) v stredu 20. mája 2015 prerokoval návrh Európskej komisie o konfliktných mineráloch z marca 2014. Výsledok hlasovania v pléne je veľkým víťazstvom pre komunity, ktoré kvôli ťažbe nerastných surovín zažívajú porušovanie ľudských práv.

Hlasovaniu predchádzala široká kampaň mimovládnych organizácií. Sprísnenie pravidiel pre ťažbu a dovoz nerastných surovín podporilo vo svojom stanovisku 144 biskupov z 38 krajín na piatich kontinentoch vrátane bratislavského arcibiskupa a predsedu Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislava Zvolenského.

Stanovisko biskupov koordinovala Medzinárodná aliancia katolíckych rozvojových organizácií – CIDSE (www.cidse.org).

Na Slovensku sa ku kampani za zodpovednú reguláciu konfliktných minerálov pridalo eRko-Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, ktoré je asociovaným členom CIDSE vďaka svojmu rozvojovému programu Dobrá novina.

 

„CIDSE spoločne s biskupmi a občanmi z celého sveta víta silné posolstvo, ktoré Európsky parlament poslal Európskej komisii a Rade“ povedal Bernd Nilles, výkonný tajomník CIDSE.  „Hlasovanie v parlamente znamená, že všetci európski výrobcovia a dovozcovia súčiastok a finálnych produktov  (ako sú mobilné telefóny alebo autá) obsahujúcich 4 minerály, budú musieť kontrolovať svoje dovozné reťazce a zaručiť, že nepodporujú konflikty. Je to veľký krok vopred ku rešpektovaniu ľudských práv. Členské štáty EÚ už nebudú môcť v tomto ustúpiť pri definitívnych rokovaniach.“

Hlasovanie v EP vyžaduje záväzne, aby všetky európske spoločnosti, ktoré spracúvajú, dovážajú a používajú cín, tantal, wolfrám a zlato konali zodpovedne a podrobili sa povinnému systému opatrení na preukázanie toho, že minerály nepodporujú konflikty.

Aj keď očakávania mimovládnych organizácií a cirkevných predstaviteľov boli väčšie – napríklad požadovali, aby sa nová regulácia týkala všetkých nerastných surovín – prijatá právna úprava znamená podstatný krok vpred.  V ďalšom procese budú o nej rokovať predstavitelia EP, Európskej komisie a Rady EÚ, kde členské štáty EÚ budú mať šancu podporiť a ďalej sprísniť legislatívne pravidlá.

 

CIDSE je Medzinárodná aliancia katolíckych rozvojových organizácií. Jej členovia spájajú svoje úsilie pre odstránenie chudoby a globálnu spravodlivosť.

Členovia CIDSE sú: Broederlijk Delen (Belgicko), CAFOD (Anglicko a Wales), CCFD – Terre Solidaire (Francúzsko), Center of Concern (USA), Cordaid (Holandsko), Development & Peace (Kanada), Entraide et Fraternité (Belgicko), eRko (Slovensko), Fastenopfer (Švajčiarsko), FEC (Portugalsko), FOCSIV (Taliansko), Fondation Bridderlech Deelen (Luxembursko), KOO (Rakúsko), Manos Unidas (Španielsko), MISEREOR (Nemecko), SCIAF (Škótsko), Trócaire (Írsko)

 

Share
Tweet
+1
Share