Cieľom navrhovaných opatrení je zabezpečiť, aby dovozcovia týchto vzácnych kovov neprispievali ku konfliktom a porušovaniu ľudských práv v konfliktných oblastiach.

Brusel/Štrasburg 20. mája (TASR) – Európsky parlament (EP) dnes rozhodol, že dovozcovia cínu, tantalu, volfrámu a zlata určeného na výrobu spotrebných tovarov by mali podliehať certifikácii v priestore celej EÚ. Vyplýva to z návrhu nariadenia, ktoré schválili europoslanci. Cieľom navrhovaných opatrení je zabezpečiť, aby dovozcovia týchto vzácnych kovov neprispievali ku konfliktom a porušovaniu ľudských práv v konfliktných oblastiach.

Poslanci pomerom hlasov 400 (za): 285 (proti): 7 (zdržalo sa hlasovania) pozmenili návrh Európskej komisie (EK) tak, aby sa povinnosť náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci, čiže zodpovedné správanie sa podnikateľských subjektov, ktoré nebude prispievať k predlžovaniu konfliktov, a s tým súvisiaca certifikácia vzťahovali na všetkých dovozcov z EÚ, ktorí získavajú nerasty a kovy v oblastiach konfliktov vo svete.

Na podniky v dolnej časti dodávateľského reťazca, teda potenciálne 880.000 firiem, ktoré zo spracovaného cínu, tantalu, volfrámu a zlata vyrábajú spotrebný tovar, by sa mala vzťahovať povinnosť informovať o všetkých prijatých opatreniach na identifikáciu a riešenie rizík vo svojom dodávateľskom reťazci nerastov a kovov.

Keďže taviarne a rafinérie sú posledným bodom, v ktorom možno účinne overiť pôvod nerastu, poslanci EP sa rozhodli ísť nad rámec pôvodného návrhu EK, ktorý predpokladal ich samocertifikáciu.

Komisia by podľa poslancov mala poskytnúť mikropodnikom a malým a stredným podnikom v súvislosti s certifikáciou finančnú pomoc prostredníctvom programu pre konkurencieschopnosť podnikov a malé a stredné podniky (COSME).

Parlament taktiež požaduje prísne monitorovanie systému a jeho účinnosti, ktorá by mala byť preskúmaná EK dva roky po jeho zavedení a následne každé tri roky.

Nariadenie sa vzťahuje na všetky oblasti ovplyvnené konfliktom a vysokorizikové oblasti, akými sú v súčasnosti napríklad Konžská demokratická republika a oblasť afrických Veľkých jazier. Ide o regióny, ktoré sú v stave ozbrojeného konfliktu, v ktorých je všeobecne rozšírené násilie, nefungujúca občianska infraštruktúra, pretrvávajúca nestabilita a rozsiahle a systematické porušovanie ľudských práv.

Poslanci rozhodli, že EP začne neformálne rokovania s členskými štátmi (Rada EÚ) s cieľom dospieť k dohode na finálnom znení nových pravidiel.

zdoroj: http://www.teraz.sk/ekonomika/dovoz-vzacnych-kovov-do-eu-by-nemal-po/136033-clanok.html