Už po 13-krát sa koledníci z Nemecka, Rakúska, Švajčiarska a Južného Tirolska (Taliansko) zúčastnili novoročnej svätej omše so Svätým Otcom. Tento rok sa k nim pridali aj koledníci z Maďarska a zo Slovenska - zo Zákopčia.

1

Spoločný program začínal až spoločnou silvestrovskou večerou, a tak po príchode do Ríma navštívili naši koledníci Ústav sv. Cyrila a Metoda v Rímekardinála Jozefa Tomka, ktorému zaspievali a zavinšovali.

2a

Večer sa skupina 23 malých aj väčších koledníkov zo 6 krajín zúčastnili spoločnej silvestrovskej večere a po nej sa všetci presunuli na Anjelský most (most, na ktorom slávia Silvester rodiny s deťmi), kde očakávali príchod Nového roka.

3

Na Nový rok, každý vo svojom kostýme, sa koledníci presunuli do Baziliky sv. Petra na novoročnú svätú omšu so Svätým Otcom, kde reprezentovali 25 tisíc koledníkov Dobrej noviny z celého Slovenska. Po svätej omši sa koledníci presunuli na Námestie sv. Petra, kde sa spoločne pomodlili Anjel Pána a nahrali vám aj tento video pozdrav:

Viac o ceste koledníkov zo Zákopčia za Svätým Otcom:
  • relácia Rádio Vatikán (slovenské vydanie) - 1.1.2017, čas 10:55 (mp3)
  • článok na webe Die Sternsinger.de - v nemeckom jazyku (link)
  • viac fotografií na fan page Dobrej noviny (link)
 

Text: Jozef Magda, foto: archív DN, 2017