Prezident SR Andrej Kiska prijal v utorok 10.1.2017 koledníkov z Jacoviec, Brezna a Podhorian. Koledníci Dobrej noviny po roku opäť navštívili prezidentský palác a priniesli doň piesne a vinše požehnania do Nového roka. img_9894

Koledníci z Brezna

img_9896

Koledníci z Jacoviec

img_9900

Koledníci z Podhorian

Riaditeľ Dobrej noviny Marián Čaučík vo svojom prejave pripomenul, že v 22. ročníku sprevádzalo koledníkov  na plagáte etiópske dievčatko Zamzam a pokračoval: "Okrem toho, že cez verejnú zbierku Dobrej noviny môžeme konkrétne pomáhať ľuďom, ktorí žijú v oveľa ťažších podmienkach ako my, je pre nás dôležité, že sa s deťmi a mladými ľuďmi rozprávame o živote u nás aj v krajinách subsaharskej Afriky. Takéto vzdelávanie spojené s konkrétnou akciou a zážitkom je z našej skúsenosti vynikajúcou cestou k tomu, aby deti neostali ľahostajné k problémom druhých. Získavajú rešpekt k inej kultúre a ich skutky solidarity sú prevenciou proti šíreniu strachu, nevraživosti či nenávisti k ľuďom, ktorých nepoznáme. Cez opakovaný zážitok z dobrých skutkov a koledovania, na ktoré sa deti tešia, sa stáva konanie dobra pre ne životným štýlom."

img_2305

Počas vystúpenia koledníkov z Podhorian

Pán prezident ocenil, že naše deti ukazujú dobrú, modernú stránku nášho Slovenska. "Ukazujú, že dokážeme myslieť na ľudí inej farby pleti, iného náboženstva. Ukazujú, že lásku, porozumenie, žičlivosť a solidaritu musíme ukazovať každému, bez ohľadu na to, z ktorej časti sveta je," a na záver dodal: "Všetkým koledníkom sa za to chcem poďakovať. Poďakovať za to, že dobro zo Slovenska poputuje ďalej do sveta."

img_9905

Koledníci sa podelili o svoje zážitky aj s prítomnými médiami

Celý príhovor riaditeľa Dobrej noviny nájdetu tu. Fotografie z návštevy nájdete na Koledníci Dobrej noviny koledovali u prezidenta SR Andreja Kisku.