V 22. ročníku Dobrej noviny si predstavíme Etiópiu. Dobrá novina podporuje projekty v tejto krajine už od roku 2009. Naši projektoví partneri sa nachádzajú v dvoch veľmi odlišných oblastiach – na severe v oblasti Tigray až pri hraniciach s Eritreou a približne 230 km juhovýchodne od hlavného mesta Addisa Abeba v oblasti Arsi.

Deti sú srdcom zmeny...

Spolupráca s miestnym združením HEfDA (v preklade Združenie Harmee – vzdelávanie pre rozvoj) pôsobiaceho práve v oblasti Arsi sa začala malým projektom, v rámci ktorého začalo 70 detí chodiť do školy. Nevidia, nepočujú a majú rôzne iné telesné či mentálne ťažkosti. Mnohému sa však naučili, našli si svojich prvých kamarátov, susedia vidia, že sú šikovné, rodičia sú šťastní a svoje deti prestali skrývať. Rodičia získali pôžičku na kúpu políčka, oviec, somárika či zemiakov. Ale hlavne sa vzdelávajú a stretávajú, aby zdieľali svoje skúsenosti. Zmena zmýšľania a nová pozitívna energia medzi ľuďmi je to, čo týchto 70 detí spôsobilo vo svojom okolí a čo ich zároveň vrátilo do života svojich komunít.

Harmee znamená v jazyku oromo matka. Združenie HEfDA je v istom zmysle slova tiež matkou. V novej fáze projektu vďaka nemu získa prístup ku vzdelaniu , alebo v ňom bude pokračovať cez 85 detí s rôznymi postihnutiami. Spoločne sa zameriame na zvýšenie povedomia o potrebe kvalitného špeciálneho a inkluzívneho vzdelávania a jeho hodnote v životoch týchto detí. Skrývajú sa za tým mnohé rozhovory s rodičmi, školenia pre špeciálnych pedagógov, zriadenie školských klubov, dvoch pedagogických center, ale aj diskusné fóra s vládnymi inštitúciami a školami. Rôznymi spôsobmi sa treba totiž usilovať o ovplyvňovanie kvality vzdelávania a uplatňovanie práv ľudí s postihnutím a včlenenie týchto tém do vládnych politík a stratégií. Nezabúda sa ani na bezbariérovosť škôl a renovácie špeciálnych tried.

Deti sú nám nepochybne vo veľkej miere inšpiráciou. Jeden z podporených žiakov sa volá Ashetu. Štrnásťročný chlapec býva s tetou v meste Karsa a narodil sa s deformáciou nôh. Zo štipendia, ktoré každý mesiac dostáva si kupuje pomôcky do školy, jedlo a prispieva tete na nájom. Možno si to ani neuvedomujeme, ale štedrosť darcov Dobrej noviny prináša mnohé ďalšie dobrá, ktoré sa vďaka týmto deťom v ich komunite udejú.

Vedeli ste, že...

  • Etiópia patrí medzi najchudobnejšie krajiny sveta a zostáva závislá na medzinárodnej ekonomickej a humanitárnej pomoci. Jej hospodárstvo sa však v posledných rokoch zaradilo medzi najrýchlejšie rastúce spomedzi afrických krajín bez ropnej ekonomiky.
  • Krajina je stále výrazne závislá na poľnohospodárstve, ktoré často ovplyvňuje sucho. Hlavnou exportnou komoditou je káva.
  • Etiópia je nádherná krajina s unikátnou históriu a obrovským kultúrnym aj prírodným bohatstvom.
  • Etiópska kresťanská tradícia verí, že práve v Aksume v kaplnke pri Chráme Panny Márie Sionskej je uložená originálna archa zmluvy.
  • Krajina prijala kresťanstvo už vo 4. storočí nášho letopočtu. Teda o niekoľko storočí skôr ako Slovensko.
  • Na rozdiel od väčšiny krajín v Afrike, Etiópia nebola nikdy kolonizovaná, iba krátko okupovaná talianskou armádou.
  • Po Nigérii je druhou najľudnatejšou krajinou Afriky. Má cez 100 miliónov obyvateľov, ktorí sú príslušníkmi viac ako 80 rôznych kmeňov. Rozprávajú minimálne rovnakým počtom jazykov. Najpočetnejší sú Oromovia a Amharci. Tí spolu tvoria viac než polovicu obyvateľov krajiny.
  • Etiópia je svojou rozlohou 22-krát väčšia ako Slovensko a takmer dvakrát väčšia ako Keňa.
  • V Etiópii sa používa juliánsky kalendár. Rok tu má 13 mesiacov – 12 tridsaťdňových a trinásty 5-6 dňový. Hoci my máme prelom rokov 2016 a 2017, v Etiópii je práve rok 2009. Juliánsky kalendár zaostáva za našim gregoriánskym kalendárom asi o 7,5 roka.
  • Etiópia je aj kľúčovým hráčom v regióne. Hlavné mesto Addis Abeba je sídlom Africkej únie a krajina významne prispieva k udržiavaniu mieru v rámci misií OSN a bezpečnosti v regióne (Južný Sudán, Somálsko).