Starostlivosť o seniorov, chorých a nevládnych je potrebnou službou lásky, ktorej sa venuje aj Diecéza Lodwar.

Krajina: Keňa
Partnerská organizácia: Katolícka diecéza Lodwar
Podpora v roku 2018:  20 000 EUR

Sociálny program ponúka pomoc najchudobnejším a najzraniteľnejším obyvateľom v Lodware a jeho okolí. Poskytuje im základné potraviny a potravinovú podporu pacientom chorým na tuberkulózu. Prispieva na školské poplatky a uhrádza zdravotné výdavky chorým ľuďom z chudobných rodín. Prispieva na pohrebné výdavky členov chudobných rodín, na výstavbu jednoduchých obydlí a poskytuje príspevok na drobné podnikanie mladým ľuďom z okolia Lodwaru.

Dobrá novina podporuje sociálny program od roku 2008.

Distribúcia jedla v areáli Caritas Lodwar v Lodware

Foto: Jozef Magda, 2015