Riaditeľ Dobrej noviny Marián Čaučík, ktorý je pre rok 2015 menovaný za Ambasádora európskeho roka rozvoja, napísal otvorený list predsedovi vlády Róbertovi Ficovi, ministrovi financií Petrovi Kažimírovi a ministrovi zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslavovi Lajčákovi v súvislosti s prípravou štátneho rozpočtu na rok 2016.

Žiada v ňom o navýšenie finančných prostriedkov na rozvojové projekty a humanitárne príspevky cez oficiálnu rozvojovú spoluprácu, ktoré sú dlhodobo na veľmi nízkej úrovni a reaguje na vyjadrenia Róberta Fica o možnom preorientovaní slovenskej oficiálnej rozvojovej pomoci z afrických krajín na riešenie utečeneckej krízy.

„Sme presvedčení, že robiť jedno na úkor druhého by bolo obrovskou chybou, zvlášť ak si uvedomíme nepostačujúci objem tejto pomoci. V roku 2014 sme do afrických krajín poskytli 1,5 mil. EUR, čo je veľmi malá suma berúc do úvahy potenciál, ktorý Slovenská republika má, najmä vďaka aktívnej práci slovenských organizácií a Slovákov v týchto častiach sveta.

Vyzývame Vás preto k podstatnému navýšeniu prostriedkov na rozvojové projekty a humanitárne príspevky, ktoré umožnia pokračovanie a rozšírenie našej pomoci v afrických krajinách a súčasne k vyčleneniu dodatočných finančných prostriedkov smerom k riešeniu krízy na Blízkom východe.

V roku 2015, ktorý je Európskym rokom rozvoja, očakávame podstatne väčší príspevok SR pre solidaritu s rozvojovými krajinami, zvlášť tými, ktoré bojujú s extrémnou chudobou.”  uvádza Marián Čaučík v otvorenom liste.

Otvorený list