Uplynulý víkend v Prešove, Žiline, Nitre, v Ružomberku, Veľkej Lomnici, Brezne, vo Zvolene, Trnave a v Bratislave konali stretnutia ZO. Na každom stretnutí si mohli zodpovedné osoby vypočuť zaujímavé svedectvá dobrovoľníkov, ktorí  strávili leto v projektoch podporovaných Dobrou novinou v Keni a v Etiópii.

215 účastníkov si na 9 stretnutiach predstavilo aktuálnu tému Dobrej noviny Maji ya maisha (Voda je život). Počas stretnutí bolo uvedené aj video, ktoré predstavuje projekt na udržiavanie a opravu vodných studní v Turkane.

Ďakujeme všetkým, ktorí si prišli osobne prevziať propagačné materiály a pripraviť sv. omše spojené s vyslaním koledníkov. Veríme, že osobné stretnutia boli pre každého veľkým obohatením a povzbudením v službe vo farnosti.