Tohtoročný Deň Zeme (22. apríla) sa bude niesť vo svetle podpisu Parížskej klimatickej dohody v New Yorku. Za Slovenskú republiku ju podpíše samotný prezident Andrej Kiska, ktorého bude sprevádzať aj minister životného prostredia László Solymos.

Podpisom dohody potvrdí prezident záväzok Slovenska naplniť úlohy vyplývajúce z novej klimatickej dohody v záujme udržateľného rozvoja našej planéty.

Predpokladá sa, že dohoda prinesie výrazné zníženie emisií skleníkových plynov a urýchlenie technologickej modernizácie jednotlivých krajín. Dlhodobým cieľom dohody je udržať nárast globálnej teploty pod 2°C s tým, že krajiny sa budú snažiť o obmedzenie až na 1,5°C.

Zmluva nadobudne účinnosť, ak ju ratifikujú jednotlivé signatárske štáty, pričom tak musí urobiť najmenej 55 krajín, na ktoré pripadá najmenej 55 percent globálnych emisií skleníkových plynov.

Ratifikačný proces a podpisovanie dohody potrvá do 21. apríla 2017 s plánovaným nadobudnutím účinnosti od 1. januára 2020, kedy nahradí doterajší Kjótsky protokol.

Od tejto dohody si odborníci sľubujú mnoho, avšak bez dôsledného dodržiavania dohodnutých záväzkov a politickej vôle našich vrcholných predstaviteľov zostanú tieto predsavzatia len na papieri.

eRko – HKSD sa preto pripája k výzve siete katolíckych rozvojových organizácií CIDSE, ktorá pripomína politikom, že podpisom dohody sa naša snaha nekončí, ale naopak začína.