Poďakovať by sme chceli, 
že ste si nás vypočuli 
a s láskou podporili 🙂

Tento text venujem všetkým koledníkom, animátorom, zodpovedným osobám, kňazom a biskupom, podporovateľom a darcom, jednoducho všetkým priateľom Dobrej noviny.

Spišský Štiavnik, 2021.

Síce sa 27. ročník Dobrej noviny ešte oficiálne neskončil a samotná verejná zbierka trvá až do 31. marca 2022, už teraz chcem v mene celého eRka a tímu Dobrej noviny vyjadriť svoju vďaku za vás všetkých.

Prvé pandemické Vianoce 2020/2021 boli pre nás zaťažkávajúcou skúškou. V podobnej situácii sme sa ocitli aj počas minuloročnej jesene, kedy zrazu nebolo jasné, či Vianoce prežijeme v lockdowne alebo nie. S radosťou v srdci dnes môžem povedať to, čo sme sa snažili komunikovať pri predvianočnom pozývaní do koledovania. Dobrá novina je tu a napĺňa svoje poslanie, koledníci opäť potešili naše rodiny i farnosti a zvestovali najdôležitejšiu správu Vianoc – narodil sa nám Spasiteľ, Kristus Pán. 

Bytča, 2021.

Ďakujem vám za to, že ste počas koledovania prinášali nádej do sveta, ktorý bol v uplynulom roku poznačený frustráciou, nepokojom a chorobami, ale i vojnami, hladom a chudobou. Koledníci Dobrej noviny oznámili našim susedom, príbuzným a priateľom, že máme Záchrancu, pretože Boh poslal svojho jednorodeného Syna na svet, aby sme skrze neho mali život. (1 Jn 4, 9) Naozaj mnohí si uvedomovali, že práve v ťažkých časoch potrebujeme počuť slová útechy a nádeje. Koledníci tak urobili dobrú službu ľuďom tu na Slovensku.

Zároveň sa ich kolednícka služba premieňala na obety a skutky lásky voči svojim blížnym, hoci geograficky vzdialeným, ktorí žijú v krajinách Východnej Afriky. Im dodáva nádej a vedomie, že niekomu na nich záleží a svet nie je ľahostajný voči ich osudu.

Ľubica, 2021.

Koledovali s obrovskou radosťou a oduševnením, a tak zasievali do ľudských sŕdc svoje semienka vianočnej radosti, ktorá má úžasnú schopnosť ďalej rásť. Ako v eRku hovoríme: Radosť rozdávaním rastie. 🙂

Páčilo sa mi úprimné nadšenie rodín, rodičov i starých rodičov, ktorí sa už veľmi tešili na skutočné koledovanie. Pre tých, ktorí túto tradíciu poznajú od svojej mladosti, sa už stala neodmysliteľnou súčasťou osláv vianočných sviatkov. Tentokrát ľudovú tradíciu spájajú s nezištnou pomocou a v štedrosti srdca dávajú svoj dar, aby sa s núdznymi podelili o dobrá, ktoré im Boh doprial počas uplynulého roka.

Malá Hradná, 2021.

S vďakou sa obraciam na všetkých duchovných pastierov, kňazov vo farnostiach i otcov biskupov, ktorí svojím požehnaním sprevádzajú Dobrú novinu počas celej jej existencie. Našou spoločnou snahou je roznášať Božie požehnanie ďalej, aby sa jeho ovocie objavilo v každom rodinnom príbytku a v každom ľudskom srdci, ktoré sa mu otvárajú.

Drahí priatelia Dobrej noviny, ďakujem vám za vašu štedrosť, láskavosť, pomoc, požehnanie a modlitby. Bez vás by toto dielo nemohlo existovať a prinášať toľko dobrého ovocia na Slovensku i v Afrike. My sme toho svedkami a chceme sa oň podeliť s vami, našimi dobrodincami.

Spišský Štiavnik, 2021.

Dovoľte mi na záver zaželať vám požehnaný rok 2022, aby ste počas neho objavovali pravú nádej, upevňovali svoju vieru a zakúšali nezištnú lásku.

Nádej je nebojácna, dokáže hľadieť ponad osobné pohodlie,
malé istoty a kompenzácie, ktoré zužujú horizont,
aby sme sa otvorili pre veľké ideály,
ktoré robia život krajším a dôstojnejším. (Fratelli tutti 55)

Daniel Fiala
riaditeľ Dobrej noviny

PS1: Ešte sa musím poďakovať všetkým eRkolegom, ktorí sa celí vkladajú do zveľaďovania diela Dobrej noviny a záleží im na tom, aby bol každý ročník pripravený na 100%. Ďakujem vám, kolegovia!

PS2: Potešte sa svedectvami z troch farností, ktoré sa tieto Vianoce zapojili do koledovania Dobrej noviny:

“Koledníci z Malcova sme tento rok koledovali 20-krát. Vzhľadom na situáciu sme sa rozhodli, že budeme koledovať v chráme, na liturgiách. Nezapojili sa len deti, ale aj mladí, ktorí inak deti sprevádzajú. So svojím programom  vystúpili pred večernými obradmi v chráme. Ešte predtým však išli zakoledovať záchranárom, ktorí mali službu na záchranke v Malcove, a tak ich povzbudiť a potešiť počas služby, ktorú mali na Štedrý deň. Každý z koledníkov im doniesol aj kúsok domova v podobe koláčikov, ovocia a sladkostí. Musím povedať, že to bol nezabudnuteľný zážitok.” – Mária Labašková, zodpovedná za Dobrú novinu v Malcove.

“V mene našich malých i veľkých koledníkov vám chcem veľmi pekne poďakovať, za to, že aj tento rok spoločne môžeme zvestovať radostnú zvesť o Ježišovi Kristovi, prinášať ľuďom radosť, pokoj, lásku a Božie požehnanie. V rámci príprav sme mali 2 kolednícke online stretká, ktoré som vnímala ako veľmi požehnaný čas pre nás i pre deti. Bolo veľmi potešujúce, ako samé deti, už skoro ako samozrejmosť, navrhli, že spravíme video, ak nebudeme môcť koledovať osobne. Hoc nám opatrenia dovolili koledovať aj naživo, v našej farnosti, aj v komunikácii s pánom dekanom, sme sa rozhodli koledovať len formou nášho koledníckeho videa. Na jednej strane, bolo celkom náročné zorganizovať tvorbu celého videa, no na druhej strane som vnímala veľkú ochotu a zapálenosť rodičov a celých rodín. Páčilo sa mi, ako si dali záležať na videách, na kostýmoch.. Som veľmi vďačná za všetky naše deti a rodiny, že sa tak pekne zapojili a verím, že Dobrá novina priniesla požehnanie aj do ich rodín.” – Dominika Bujdáková, zodpovedná za Dobrú novinu v Šali. 

“Bohu vďaka, že sme tento rok mohli vyraziť do ulíc a ohlasovať dobrú zvesť o Ježišovom narodení popod obloky, aj keď v obmedzenom režime. Na koledovanie sme sa veľmi tešili a pripravili sme sa aj na predkoledníckom stretku (online, v prírode,… podľa možnosti, situácie a nápadu jednotlivých animátorov koledníckych skupiniek). Sme veľmi vďační a povzbudení, že sme mohli ísť koledovať v našej farnosti už po 23krát pod vedením Silvie Kudláčovej (zodpovedná osoba). Mali sme 6 koledníckych skupiniek po 5-6 členov a koledovanie prebiehalo 2. a 6. januára. U nás je ešte stále zvykom a držíme si túto tradíciu koledovať od domu k domu. Mnohí ľudia nás každý rok očakávajú a sú súčasťou tohto projektu. Tohtoročné koledko ⭐ hodnotíme veľmi pozitívne, bola veľmi dobrá atmosféra, aj celkový priebeh bol super. Navštívené rodiny rešpektovali opatrenia a deti mali radosť, že mohli pomôcť kamošom v Afrike 🌍. Aj nové, malé deti mali možnosť získať novú skúsenosť a zážitky z ich prvej služby pomoci pre iných. Veľmi sa im páčilo. Ľudia boli štedrí a tak sa nám podarila vyzbierať pekná suma. Je pekné vidieť a pre mňa opäť povzbudením, že mladí ľudia a deti chcú aj naďalej a darujú svoj čas pre iných, ktorí to potrebujú. Sme vďační, že sme sa mohli spoločne stretnúť a zapojiť sa. PS: Pozdravujeme. Ďakujem všetkým pracovníkom DN za vaše úsilie, prácu, nasadenie a prajeme veľa požehnania, milostí a ochranu Panny Márie do každého dňa.” – Veronika Štepanayová, sprevádzajúca osoba v Radošovciach.

Foto: Dobrá novina, 2021
Uverejnené: 25. 1. 2022