Spolu s ďalšími troma slovenskými mimovládnymi organizáciami ADRA Slovensko, Nadácia Integra a Savio sme vyhlásili vo februári 2017 humanitárnu výzvu s názvom SPOLU PRE KEŇU na pomoc obyvateľom Kene, ktorých postihlo veľké sucho. Do konca marca 2017 spoločne vyzbierali 28 758,59 eur.

Príspevky sa rozdelia medzi dve miestne organizácie, Caritas Lodwar v Turkane a Saleziánov Don Bosca v Marsabite, a zabezpečia prístup komunít a ich zvierat k vode vďaka rýchlym opravám studní a vodných zdrojov a umožnia poskytnutie jedla pre podvyživené deti predškolského veku vo vzdelávacích a zdravotníckych zariadeniach.

Ďakujeme veľmi pekne všetkým darcom, ktorí odpovedali na výzvu Spolu pre Keňu štedrými finančnými príspevkami.


Výsledky zbierky

Na pomoc suchom postihnutým obyvateľom Kene mohla verejnosť prispieť online darom prostredníctvom zapojených organizácií, v čase od 23.2. do 9.3.2017, neskôr bola možnosť prispieť predĺžená do 31. marca 2017.

Celková vyzbieraná suma v rámci výzvy Spolu pre Keňu je 28 758,59 eur, z čoho čistý výnos po odrátaní nákladov jednotlivých organizácií predstavuje 26 511,55 eur:

Organizácia Príspevky Náklady Priama podpora
ADRA Slovensko 1 015,00 101,50 913,50
Nadácia Integra 1 774,00 174,00 1 600,00
eRko-Dobrá novina 8 526,59 227,24 8 299,35
SAVIO 17 443,00 1 744,30 15 698,70
Spolu 26 511,55

Okrem vyzbieraných príspevkov v rámci výzvy Spolu pre Keňu podporí eRko-Dobrá novina humanitárne aktivity kenskej organizácie Caritas Lodwar sumou 30-tisíc eur z 22. ročníka vianočnej koledníckej zbierky Dobrá novina, o čom rozhodla Komisia Dobrej noviny dňa 25.2.2017.


Na účty partnerských organizácií v Keni tak budú zaslané finančné prostriedky nasledovne:

Caritas Lodwar: 40 812,85 eur

Saleziáni Don Bosca Marsabit: 15 698,70 eur


Ako budú finančné prostriedky použité

Finančné prostriedky budú slúžiť na zabezpečenie prístupu k vode pre komunity a zvieratá, na opravy studní a vodných zdrojov a poskytnutie jedla pre podvyživené deti predškolského veku vo vzdelávacích a zdravotníckych zariadeniach.

Humanitárnu pomoc obetiam sucha realizuje Caritas Lodwar (oblasť Turkana) a Saleziáni Dona Bosca v meste Korr (oblasť Marsabit).

V polovici marca 2017 začal v Turkane fungovať dočasný vodný tím, ktorý odbremení opravami preťažené už existujúce dva tímy Caritas Lodwar. V blízkej dobe bude nevyhnutné zabezpečiť dodávky pitnej vody do zdravotníckych stredísk bez vlastného vodného zdroja a dokúpiť náhradné diely na opravu a údržbu nefunkčných vodných púmp a s tým súvisiacich zariadení.

V dôsledku sucha sa v oblasti Marsabit neustále zvyšuje počet podvyživených ľudí. Najzraniteľnejšou skupinou obyvateľstva sú deti. Vďaka zbierke Spolu pre Keňu budú Saleziáni don Bosca v meste Korr, oblasť Marsabit, schopní zahájiť výživový program pre podvyživené deti predškolského veku. Jedlo a nutričné balíčky budú distribuované v existujúcich vzdelávacích a zdravotníckych centrách v Korr a jeho okolí.

O pomoci v Turkane a Marsabite budeme priebežne informovať na webových stránkach zúčastnených organizácií.


Situácia v Keni

Vo februári 2017 kenská vláda v dôsledku pretrvávajúceho sucha vyhlásila humanitárnu krízu v 23 postihnutých oblastiach zo 47. Počet ľudí bez dostatočného prístupu k jedlu sa zdvojnásobil z 1,3 milióna v auguste 2016 na 2,7 miliónov vo februári 2017. Odhad kenskej vlády predpokladá nárast až na 4 milióny ľudí v apríli 2017. (UNICEF, 6.marec 2017, zdroj: bit.ly/2m6dDBT).

Sucho v krajine vedie aj k strate dobytka, čo sa zvlášť dotýka komunít, ktoré od neho závisia. Oblasti ako je už spomínaná Turkana, ale aj ďalšie oblasti ako Marsabit, Samburu a Mandera, hlásia vysoké počty uhynutých zvierat.

Mnohé rodiny musia pristúpiť k radikálnym riešeniam. Aby situáciu zvládli, musia vynechávať jedlo, alebo sa oň delia so svojimi zvieratami. Mnohí hľadajú iné pracovné príležitosti mimo poľnohospodárstva, predávajú svoj majetok vrátane zvierat, len aby si vedeli zabezpečiť jedlo. Podľa UNICEF v dôsledku sucha prestalo takmer 175-tisíc detí navštevovať školy a predškolské zariadenia.

V Turkane zostáva situácia naďalej kritická. Drobné prehánky v niektorých častiach oblasti nepatrne zlepšili situáciu ľudí, najmä psychologicky. Počet ľudí bez prístupu k jedlu a vode však zostáva na rovnakej úrovni.

Zvieratá naďalej slabnú a zomierajú, predovšetkým v oblastiach ako Todonyang, trojuholník Ilemi a Oropoi, kde sa stretávajú pastieri z rôznych oblastí kvôli pastvinám. Podvýživa medzi deťmi je alarmujúca, najviac postihnuté oblasti sú Lokori a Kataboi. Väčšina obyvateľstva v oblasti Marsabit žije pastierskym spôsobom života. Kvôli úbytku dobytka ľudia prichádzajú o jediný zdroj obživy, počet podvyživených ľudí sa neustále zvyšuje.

Aktualizované: 5. apríla 2017

Fotografie: Turkana, archív DN