Koledníci Dobrej noviny koledujú v čase od 23.12. 2015 do 6.1.2016. Dobrá novina je verejnou zbierkou zapísanou v registri zbierok Ministerstva vnútra SR, jej víťažok bude použitý na podporu projektov rozvojovej spolupráce v krajinách subsaharskej Afriky.

Koledníci Dobrej noviny majú so sebou správne označené pokladničky, letáky a na požiadanie sa môže zodpovedná osoba vo farnosti preukázať oficiálnym poverením: