Vyše dvetisíc detí a mladých z 310 farností požehnali počas víkendu 12. a 13. decembra biskupi a kňazi v jednotlivých slovenských diecézach a vyslali ich ako koledníkov Dobrej noviny ohlasovať počas Vianoc radostnú zvesť o narodení Krista.

banska bystrica_2015

Biskup Marián Chovanec, Banská Bystrica 2015

Slávnostné sväté omše spojené s vyslaním koledníkov Dobrej noviny sa uskutočnili v Prešove, Košických Olšanoch, Sobranicach, Poprade, Košiciach, Rožňave, Ružomberku, Banskej Bystrici, Žiline, Nitre a Bratislave.

Bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský vo svojom príhovore povedal, že podobne, ako Mária s Alžbetou s radosťou očakávali príchod Ježiša, aj koledníci môžu prinášať radosť z jeho narodenia všetkým, ku ktorým počas Vianoc pôjdu. Košický arcibiskup Bernard Bober pripodobnil koledníkov k trom kráľom, ktorí priniesli dary Svätej rodine. „Aj vy, koledníci, sa teraz stávate darom a požehnaním pre núdzne rodiny v afrických krajinách,“ povedal. Prešovský arcibiskup Ján Babjak označil koledníkov za misionárov, ktorí ohlasujú príchod Božieho Syna a rodinám prinášajú lásku, radosť, pokoj. Žilinský biskup Tomáš Galis deti povzbudil, aby boli milosrdné, teda milé srdcom, a aby do príbytkov, ktoré navštívia prinášali radostnú zvesť o Ježišovi. Spišský biskup Štefan Sečka i banskobystrický biskup Marián Chovanec dali v príhovore za príklad proroka Eliáša a Jána Krstiteľa, ktorí ohlasovali narodenie Spasiteľa a prinášali požehnanie, ako to robia aj koledníci počas Vianoc. Rožňavský biskup Stanislav Stolárik povzbudil deti do konania dobrých skutkov, a to osobitne v čase Adventu, košický eparcha Milan Chautur upozornil, aby sme neváhali vykročiť zo seba a prijali pozvanie na eucharistickú hostinu.

Zatiaľ čo z výťažku zbierky podporujú koledníci rozvojové projekty v afrických krajinách, na svätú omšu spojenú s vyslaním ohlasovať radostnú zvesť, prinášajú už tradične obetné dary určené núdznym na Slovensku. Tento rok to boli napríklad cestoviny pre Inštitút Krista Veľkňaza v Žakovciach, sladkosti pre deti na Ukrajine, ručne vyrobené betlehemy pre starkých Dome sv. Kozmu a Damiána v Prešove či potraviny a sladkosti, ktoré rozdelí chudobným diecézna charita.

Dvadsiaty prvý ročník koledníckej akcie Dobrá novina bude prebiehať od 24. decembra 2015 do 6. januára 2016 a zapojí sa do nej okolo 25-tisíc koledníkov. Z výťažku koledníckej zbierky budú podporené rozvojové projekty v Keni, Južnom Sudáne, Etiópii či Ugande, zamerané predovšetkým na dostatočný prístup k pitnej vode. Aj preto sa mottom tohtoročného koledovania stalo heslo Voda je život zdôrazňujúce myšlienku, že „čistá voda je otázkou prvotnej dôležitosti, pretože je nevyhnutná pre ľudský život“, čo zdôrazňuje pápež František v encyklike Laudato siʼ.

Fotogaléria