Vysielacia svätá omša v Kežmarku, Dobrá novina 2021.

Banskobystrická diecéza

Čas: 10.12.2022 o 10:30
Miesto
: Katedrála sv. Františka Xaverského, Banská Bystrica
Program: Po svätej omši bude zaujímavý program a svedectvo dobrovoľníčky Jarky v ZŠ Štefana Moysesa, kde sa spoločne presunieme. Prosíme, aby si deti priniesli prezúvky a desiatu.
Obetný dar: trvanlivé potraviny pre Charitu sv. Alžbety vo Zvolene
Kontakt: Soňa Červeňáková, 0917 550 042, sonka.cervenakova@gmail.com

Bratislavská arcidiecéza

Čas: 10.12.2022 od 10:30 – 14:00
Miesto
: Farnosť Svätej rodiny, Bratislava – Petržalka
Iné: Zabezpečené občerstvenie (párky).
Kontakt: Kristína Kollerová, 0911 090 797, dobranovinaba@gmail.com

Košická eparchia

Čas: 10.12.2022 o 18:00
Miesto: Katedrála Narodenia presvätej Bohorodičky, Košice
Kontakt: Miroslava Selecká, 0908 183 410, dn@erko.sk

Spišská diecéza

Čas: 10.12.2022 od 10:00 – 14:00 (začiatok svätej omše o 10:00)
Miesto
: Bazilika sv. Jakuba, Levoča
Obetný dar: trvanlivé potraviny
Program: Povzbudzujeme všetkých koledníkov, aby prišli na svätú omšu v kroji alebo koledníckom oblečení (hviezdy na čele, koruny na hlave). Program po svätej omši bude na Gymnáziu sv. Františka Assiského, kde bude pre koledníkov pripravený čaj a zaujímavé workshopy.
Iné: Je potrebné priniesť si prezúvky.
Kontakt: Júlia Ondičová, 0948 091 624, juliaondicova@gmail.com

a

Čas: 10.12.2022 od 10:00 – 14:00 (začiatok svätej omše o 10:30)
Miesto: Farský kostol sv. Ondreja, Ružomberok
Obetný dar: drogéria a trvanlivé potraviny (budú odovzdané cez miestnu charitu núdznym).
Program: Po svätej omši bude pre všetkých koledníkov pripravený program na Gymnáziu sv. Andreja. Program bude formou rôznych stanovíšť: svedectvo dobrovoľníka Jančiho, hudobné, eRko tance, tvorivé, eko stanovište a pod. Teplý čajík bude zabezpečený, je potrebné priniesť si niečo dobré pod zub a nezabudnúť na prezúvky. Zároveň Vás povzbudzujeme, aby ste prišli v koledníckom oblečení. Tešíme sa na Vás. 🙂
Kontakt: Miroslava Mimi Siteková, 0910 543 320, mirka.sitekova@erko.sk

Trnavská arcidiecéza

Čas: 10.12.2022 od 13:30 program (v Marianskej sále za kostolom), svätá omša začne o 15:30
Miesto
: Kostol Najsvätejšej Trojice (jezuiti), Trnava
Kontakt: Peter Madeja, 0910 432 480, peter.madeja8@gmail.com

Košická arcidiecéza

Čas: 11.12.2022 o 10:00
Miesto
: Konkatedrála sv. Mikuláša, Prešov (mesto)
Obetný dar: Trvanlivé potraviny pre rodiny v núdzi.
Kontakt: Laura Kucková 0904 924 534, laurakuckova@gmail.com

a

Čas: 11.12.2022 o 10:30
Miesto
: Farský kostol sv. Michala, Ľubiša 
Obetný dar: Trvanlivé potraviny pre Záchytný tábor Humenné. Najviac by sa zišli pochutiny ako sušienky, tyčinky, džemy, med, nutella, krupicové kaše, detské kaše, granko a podobne.
Kontakt: Martin Pastyrik 0915 511 922, pastyrik.martin@gmail.com

Nitrianska diecéza

Čas: 11.12.2022 o 10:30
Miesto
: Katedrála sv. Emeráma (Nitra – Hrad)
Obetný dar: Trvanlivá potravina (konzerva alebo balíček ryže či strukovín) pre marginalizovanú skupinu v Nitre.
Program: Po svätej omši bude pripravený teplý čaj pre koledníkov. Povzbudzujeme koledníkov, aby prišli v koledníckom oblečení prípadne aspoň s hviezdičkami na čiapkach.
Kontakt: Veronika Sádovská, 0907 593 899, veronika.mozolova@gmail.com a Radka Ficová 0914 242 684, radfic01@gmail.com

Prešovská archieparchia

Čas: 11.12.2022 od 11:45 – 13:30
Miesto
: Katedrála sv. Jána Krstiteľa, Prešov
Obetný dar: Trvanlivé potraviny (balíček cestovín, ryže alebo strukovín) pre rodiny v núdzi, ktoré im odovzdá gréckokatolícka prešovská charita.
Program: Po svätej liturgii bude pripravený teplý čaj a keksík pre koledníkov.
Kontakt: Beáta Baranová, 0908 839 338, beata.baranova@gmail.com

Rožňavská diecéza

Čas: 11.12.2022 o 10:00
Miesto
: Farský kostol sv. Cyrila a Metoda, Poltár
Obetný dar: Trvanlivé potraviny a teplé ponožky pre ľudí v Zitomire na Ukrajine.
Iné: Prineste si prezúvky, vlastné poháriky (ideálne s uškom).
Parkovanie: vedľa kostola oproti Bille, vedľa hlavnej cesty
Kontakt: Lucia Ťažká, 0908 506 896, tazkaluc@gmail.com

Žilinská diecéza

Čas: 11.12.2022 o 10:30
Miesto
: Kostol sv. Jozefa, Gbeľany
Program: Po svätej omši bude občerstvenie, koncert a tvorivé dielne.
Kontakt: Zuzana Mitošinková, 0908 832 876, zskalicanova@gmail.com