Uplynulý víkend 10. a 11. decembra 2022 sa stretlo viac ako 1 500 koledníkov Dobrej noviny zo 141 farností na svätých omšiach a liturgiách s diecéznymi biskupmi, ktorí ich požehnali a vyslali hlásať radostnú zvesť do svojich farností. Prinášame krátky súhrn a foto galérie z každej z nich.

BANSKÁ BYSTRICA

V sobotu 10. decembra sa v Katedrále sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici slávila vysielacia svätá omša za účasti 105 koledníkov Dobrej noviny zo 16 farností. Biskup Marián Chovanec na príklade proroka Eliáša povzbudil koledníkov, aby boli aj oni dobrými prorokmi a aby ohlasovali radostnú zvesť nielen vo vianočnom čase, ale po celý rok. Aby ju ohlasovali nielen slovom, ale najmä svojimi skutkami. Obetný dar v podobe trvanlivých potravín poputuje Charite sv. Alžbety do Zvolena. Dobrovoľník Roman Popper priblížil deťom po svätej omši život v kenskom Samburu. Deti ochutnali pravý kenský čaj, zatancovali si obľúbené eRko tance a vyrobili si zvončeky. Svätú omšu vysielalo naživo Rádio Lumen.

previous arrow
next arrow
previous arrow
next arrow

BRATISLAVA

Bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský sa v sobotu 10. decembra stretol s viac ako 100 koledníkmi zo siedmich farností v Kostole Sv. rodiny v bratislavskej Petržalke. Vo svojom príhovore povzbudil koledníkov k radostnému ohlasovaniu narodenia Pána Ježiša Krista. Poukázal aj na skutočnosť, že keď o niečom rozprávame a neustále si to pripomíname, začína to pretvárať aj naše vlastné životy. Arcibiskup potom udelil koledníkom svoje požehnanie. Po svätej omši bol pre deti pripravený obed, krátky vstup o téme Troch kráľov v európskej kultúre a svedectvo dobrovoľníka Matúša Basandu o jeho polročnom pôsobení v Keni.

previous arrow
next arrow
previous arrow
next arrow

KOŠICE

Večernú svätú liturgiu 10. decembra celebroval arcibiskup Cyril Vasiľ SJ v Katedrále Narodenia presvätej Bohorodičky v Košiciach. V homílii, ktorú počúvali v priamom prenose aj poslucháči Rádia Lumen, vladyka vychádzal z evanjeliového podobenstva o Božom kráľovstve. Toto kráľovstvo, o ktorého príchod a naplnenie sa modlíme v modlitbe Otče náš, ešte nie je zavŕšené. Podľa slov evanjelia sa podobá malému zrnku, ktoré v sebe ukrýva potenciál celého stromu. Všetci veriaci sú pozvaní k tomu, aby ho budovali najprv v sebe a až potom všade tam, kde sú prítomní. Sme preto ako kvas v ceste. Sprítomňujeme kráľovstvo, ktoré tu už je a zároveň ešte nie je. Vladyka vyprosoval Božiu pomoc a požehnanie nielen samotným koledníkom, ale aj všetkým, ktorí koledníkom otvoria svoje domovy počas nasledujúcich Vianoc. Na záver predniesli vladykovi svoje koledy a vinše koledníci Dobrej noviny z farnosti Dvorianky.

previous arrow
next arrow
previous arrow
next arrow

LEVOČA

Diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš slávil v sobotu 11. decembra svätú omšu v Bazilike sv. Jakuba v Levoči spoločne so 140 koledníkmi z 10 farností. V príhovore povzbudil koledníkov Dobrej noviny k vytrvalosti v ich službe, aby aj ich pričinením zasvietilo svetlo Kristovho príchodu na celom svete. Po svätej omši čakali na koledníkov kreatívne workshopy na miestnom Gymnáziu sv. Františka z Assisi.

previous arrow
next arrow
previous arrow
next arrow

RUŽOMBEROK

Svätú omšu vo Farskom kostole sv. Ondreja v Ružomberku slávil emeritný biskup Mons. Andrej Imrich. Početnú skupinu 237 koledníkov z 25 farností prirovnal k anjelom, ktorí ohlasujú tú najradostnejšiu správu – že sa narodil Ježiš Kristus, Boží Syn. Biskup koledníkom pripomenul, že hoci k tejto udalosti došlo pred viac ako 2-tisíc rokmi, oni sami ju svojím ohlasovaním robia neustále aktuálnou. Na záver všetkým prítomným poprial, aby radosť nielen roznášali, ale aby boli aj oni sami radostní.  

previous arrow
next arrow
previous arrow
next arrow

TRNAVA

Trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch poďakoval koledníkom, že podobne ako Ján Krstiteľ, aj oni Kristovi svojou službou a ohlasovaním radostnej zvesti pripravujú cestu. Okrem toho povzbudil deti, aby sa nebáli zdvihnúť hlas proti neprávosti a upozorniť na zlé vo svojom okolí. Avšak, aby to konali vždy s láskou. Na sobotnú svätú omšu v Kostole Najsvätejšej Trojice v Trnave prišlo spolu 57 koledníkov z 5 farností. O svoju skúsenosť z africkej Ugandy sa podelila dobrovoľníčka Andrea Duhárová.

previous arrow
next arrow
previous arrow
next arrow

PREŠOV

Koledníci Košickej arcidiecézy sa stretli v nedeľu 11. decembra na dvoch miestach, v Prešove a Ľubiši. V Konkatedrále sv. Mikuláša v Prešove ich privítal košický pomocný biskup Mons. Marek Forgáč. Napriek snehovej kalamite si do Prešova našlo cestu 126 koledníkov z 10 farností. V rodinnej a radostnej atmosfére zazneli biskupové slová ,,Vďaka Bohu, že máme na Slovensku ešte koledovanie. … Prinesme radosť, ktorá poteší aj nás samých. Nečakajme niečo od Vianoc. Skôr nech Vianoce čakajú niečo od nás. Aby sme vedeli zabudnúť na seba a aby sme vedeli obdarovať druhých. Advent je v tom krásny. Vianoce sú v tom krásne. Celý život je v tom krásny. Ak vieme, že nie je dôležité mať, ale dávať. Nie prijímať, ale rozdávať sa. Nie čakať, ale slúžiť. Nuž koledujme, rozdávajme sa, meňme púšť na záhradu, vo svojom srdci aj v srdciach druhých.” Obetný dar v podobe trvanlivých potravín pomôže rodinám v núdzi.

previous arrow
next arrow
previous arrow
next arrow

Gréckokatolíci sa v nedeľu 11. decembra zišli v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove. Slávnostnú liturgiu slávilo s bratislavským eparchom a apoštolským administrátorom prešovskej archieparchie vladykom Petrom Rusnákom 120 koledníkov z 8 farností. Vladyka otcovsky koledníkom pripomenul, že Pán Ježiš Kristus sa musí najprv narodiť v ich srdciach a až následne, pohnutí touto radosťou môžu oni sami vykročiť a ohlasovať túto radostnú zvesť ďalej.

previous arrow
next arrow
previous arrow
next arrow

ĽUBIŠA

Vo Farskom kostole sv. Michala v Ľubiši slávil košický arcibiskup Mons. Bernard Bober svätú omšu spoločne so 70 koledníkmi zo 4 farností. Biskup ocenil, že koledníci majú vždy otvorené srdcia a že myslia na svojich rovesníkov v Afrike. Zároveň ich povzbudil, aby nadchádzajúce Vianoce nezabúdali ani na svojich rodičov a príbuzných a aby aj ich navštívili a priniesli im túto radostnú zvesť.  

previous arrow
next arrow
previous arrow
next arrow

NITRA

V nedeľu 11. decembra prišlo do Katedrály sv. Emeráma v Nitre 340 koledníkov z 35 farností. Nitriansky biskup Mons. Viliam Judák sa prihovoril prítomným koledníkom a povzbudil ich v prvom rade milovať Pána Boha a svojich blížnych. Čerpajúc z tohto vzťahu majú kresťanské hodnoty ponúkať aj tam, kde Ježiša doposiaľ nepoznajú. Obetné dary v podobe trvanlivých potravín poputujú pre núdznych v Nitre. Svätú omšu vysielalo naživo Rádio Lumen.

previous arrow
next arrow
previous arrow
next arrow

POLTÁR

Rožňavský biskup Mons. Stanislav Stolárik sa v nedeľu 11. decembra stretol vo Farskom kostole sv. Cyrila a Metoda v Poltári s 90 koledníkmi z 8 farností. Svätú omšu spojenú s vyslaním koledníkov Dobrej noviny odvysielala aj katolícka televízia TV LUX. Biskup v príhovore prirovnal mávnutie motýlích krídel k malým skutkom lásky, ktoré dokážu meniť životy ľudí na opačnom konci planéty. Rovnako tak aj malé skutky lásky koledníkov voči ľuďom na Ukrajine či v africkej Keni spôsobia to, že vonkajšie aj vnútorné púšte sa premenia na záhradu. Koledníci obetovali trvanlivé potraviny a teplé ponožky pre charitu v Žitomire na Ukrajine. 

previous arrow
next arrow
previous arrow
next arrow

ŽILINA

Kostol sv. Jozefa v Gbeľanoch pri Žiline navštívilo v nedeľu 11. decembra 170 koledníkov z 12 farností. Žilinský biskup Mons. Tomáš Galis povzbudil koledníkov, aby počúvali Boží hlas a hovorili o ňom iným. Zdôraznil tiež, že Boh prichádza z lásky k nám a aj my máme robiť veci nie z povinnosti či zvyku, ale z lásky a s radosťou. Máme trpezlivo kráčať, robiť dobré skutky a ohlasovať radostnú zvesť. Koledníkov čakalo po svätej omši občerstvenie, hudobný koncert a súťaž o najlepšie oblečenú kolednícku skupinku.

previous arrow
next arrow
previous arrow
next arrow

Aktualizované: 14. decembra 2022
Foto: Človek a viera / Zuzana Kostková (Bratislava), Richard Fučko (Košice), Dobrá novina