Na konci mesiacov január a február 2018 sme sa z Dobrej noviny vybrali na pracovné cesty do Kene a Ugandy. Radi by sme sa s vami podelili o tieto zážitky prostredníctvom fotoreportáže. Začnime v januári v Turkane v Keni.

Pravidelné stretnutie partnerov Katolíckej diecézy Lodwar a Caritas Lodwar ponúka priestor na vzájomné oboznámenie sa s projektami, ktoré donori podporujú, ako aj na diskusiu o možnej spoločnej podpore novým projektom a programom. Zástupcovia diecézy, ktorú vedie otec biskup Dominic Kimengich, nás rovnako oboznamujú o stave realizovaných aktivít, svojich úspechoch i výzvach v súčasnej dobe.

Turkánci, ktorí sa popri chovu zvierat začali venovať aj poľnohospodárstvu, oceňujú jednoduché zavlažovacie systémy svojich komunitných záhrad. Takto majú aj počas období sucha dostatok vody pre svoje rastliny, a tak aj dostatok jedla pre svoje rodiny. Najmä kukurica a cirok tvoria dôležitú súčasť ich stravy.

Plytké studne do hĺbky 30 m sa nachádzajú v blízkosti koryta rieky Turkwel. Vodní technici ich v ideálnom prípade napoja na solárny systém, ktorý vypumpuje vodu do nádrží. Zároveň zaškolia miestnu komunitu, ako sa o systém starať a opravovať drobné opravy.

Základná chlapčenská škola sv. Augustína v Lodware je stále vo výstavbe, hoci sa v nej už učí 428 žiakov. Šiestaci nedočkavo čakajú na dokončenie nových tried, aby sa už nemuseli učiť pod stanom. Z Dobrej noviny podporujeme dokončenie troch tried na prízemí.

Rozvoj základnej dievčenskej školy Kráľovnej pokoja sme z Dobrej noviny podporili už kúpou školského autobusu a vybudovaním a vybavením školskej knižnice. Žiačky majú teraz pokojné miesto na čítanie, ale aj novú počítačovú triedu.

Kvalitné vzdelávanie je jednou z priorít Katolíckej diecézy Lodwar. Keďže štátne školy nevedia dostatočnú kvalitu zabezpečiť, otvorili okrem už dvoch spomínaných základných škôl aj dve stredné školy.

Dievčenská stredná škola sv. Daniela Comboni sa stále ešte len rozvíja. Záujem o štúdium na tejto škole z roka na rok rastie, preto sa momentálne usilujú o dokončenie internátu pre čoraz väčší počet žiačok.

Pre chlapcov otvorili tiež strednú školu. Malý seminár im ponúka nielen všeobecné stredoškolské vzdelanie, ale aj formáciu pre nových kňazov.

Partnerské stretnutie je rovnako aj príležitosťou na neformálne rozhovory, ktoré upevňujú vzájomné spolupráce a prehlbujú porozumenie medzi partnermi.

Terénne návštevy sú popri diskusiách o rozpočtoch a správach nevyhnutnou časťou projektových ciest. Zo stretnutí s ľuďmi, ktorí priamo využívajú služby, získame veľmi dobrý prehľad o efektívnosti poskytnutej podpory.

Ďalším významným elementom sú stretnutia so zástupcami miestnej vlády. Tentokrát sa nám podarilo stretnúť a diskutovať s pánom Petrom Emuria Lotethirom, zástupcom guvernéra Turkany.

Aktivity diecézy veľmi dobre pozná, nakoľko sám ako dieťa navštevoval cirkevnú školu, a odvtedy nadobudol cenné skúsenosti aj prácou pre rôzne medzinárodné mimovládne organizácie.

Diskusia sa niesla v duchu záujmu o prehĺbenie vzájomnej spolupráce medzi diecézou a miestnou vládou. Je totiž na mieste, aby sa diecéza mohla viac venovať svojim pastoračným úlohám a rozvoj miestnych ľudí postupne prenechávala miestnej vláde.

Text: Darina Maňurová, foto: archív Dobrej noviny 2018