Svätý Otec František vyhlásil 23. február 2018, piatok Prvého pôstneho týždňa za Deň modlitby a pôstu za pokoj v Demokratickej republike Kongo, v Južnom Sudáne a na celom svete.

„Vzhľadom na tragické pretrvávanie konfliktných situácií v rozličných častiach sveta, pozývam všetkých veriacich k osobitnému Dňu modlitby a pôstu za pokoj, a to 23. februára 2018. Obetujeme ho osobitne za obyvateľov Konžskej demokratickej republiky a Južného Sudánu," povedal pápež František. K iniciatíve sa dá zapojiť "takými formami, aké budú považovať za vhodné," prihovoril sa veriacim Svätý Otec 4. februára pri modlitbe Anjel Pána.

Do Dňa modlitby a pôstu za pokoj vo svete pozýva pápež František aj Slovákov. Vyplýva to z listu, ktorý poslal apoštolský nuncius na Slovensku Giacomo Guido Ottonello Mons. Stanislavovi Zvolenskému, predsedovi Konferencie biskupov Slovenska, ktorá pozýva všetkých ľudí dobrej vôle, aby sa do slávenia tohto dňa zapojili.

"Cez Dobrú novinu pomáhame ťažko skúšaným ľuďom v Južnom Sudáne už 20 rokov. Radi odpovieme na pozvanie Pápeža Františka a zapojíme sa v piatok 23.2.2018 do celosvetovej iniciatívy modlitieb a pôstu za pokoj na svete, zvlášť v Južnom Sudáne, Demokratickej republike Kongo a v Sýrii.” uviedol riaditeľ Dobrej noviny Marián Čaučík.

"V spolupráci s partnermi z medzinárodnej organizácie “Solidarity with South Sudan” ponúkame na tento účel modlitby a materiály pre farnosti a spoločenstvá, ktoré sa chcú pridať ku tejto dôležitej iniciatíve Svätého Otca.”

Ponúkame na stiahnutie:

- homília Svätého Otca Františka (SK, EN)
- modlitby za pokoj (SK, EN)
- pôst za pokoj (SK, EN)

Ilustračné fotografie z Južného Sudánu (archív Dobrej noviny)