Pre každý ročník koledovania je potrebné vyplniť prihlášku, na základe ktorej vystavíme zodpovednej osobe za farnosť poverenie na uskutočnenie zbierky.

 

Vypýtajte si vo svojej farnosti súhlas kňaza, vypíšte prihlášku spolu s objednávkou propagačných materiálov zašlite odfotenú resp. oskenovanú, prípadne poštou na adresu eRka:

 

eRko – HKSD
Miletičova 7
821 08 Bratislava 2

 

Prihlášku odošlite čím skôr, skoré odoslanie prihlášky nám pomôže načas Vám doručiť propagačné materiály, aby ste sa mohli včas odštartovať prípravu koledovania vo farnosti. Propagačný materiál si môžete osobne prevziať na stretnutí ZO v diecézach. Zodpovedným osobám, ktoré sa stretnutí nezúčastnia budeme v druhej polovici novembra posielať objednaný propagačný materiál poštou.

 

Všetky potrebné informácie o prihlasovaní nájdete v INformačníku. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na dn@erko.sk alebo 0908 183 410.

 

V termíne 15. – 17. november 2019 organizujeme Kurz pre nové zodpovedné a sprevádzajúce osoby, kde sa osobne dozviete všetko potrebné pre koledovanie vo vašej farnosti.