Pre každý ročník koledovania je potrebné vyplniť prihlášku, na základe ktorej vystavíme zodpovednej osobe za farnosť poverenie na uskutočnenie zbierky.

 

Vypýtajte si vo svojej farnosti súhlas kňaza, vypíšte prihlášku spolu s objednávkou propagačných materiálov zašlite odfotenú resp. oskenovanú, prípadne poštou na adresu eRka:

 

eRko – HKSD
Miletičova 7
821 08 Bratislava 2

 

Prihlášku odošlite čím skôr, skoré odoslanie prihlášky nám pomôže načas Vám doručiť propagačné materiály, aby ste sa mohli včas odštartovať prípravu koledovania vo farnosti. Propagačný materiál si môžete osobne prevziať na stretnutí ZO v diecézach. Zodpovedným osobám, ktoré sa stretnutí nezúčastnia budeme v druhej polovici novembra posielať objednaný propagačný materiál poštou.

 

Všetky potrebné informácie o prihlasovaní nájdete v INformačníku. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na dn@erko.sk alebo 0908 183 410

 

Pre koho koledujeme tento rok?

 

V 24. ročníku Dobrej noviny budeme koledovať pre Centrum Providence Home (v preklade Dom prozreteľnosti), v ugandskom mestečku Nkokonjeru. Od svojho vzniku v roku 1928 ho spravujú Malé sestry sv. Františka z Assisi. Dnes tu svoj druhý domov nachádza 48 detí s rôznym druhom postihnutia. Viac sa dočítate v tomto článku.