V pondelok 8. marca 2021 pri príležitosti Medzinárodného dňa žien a otvorení série podujatí venovaných úlohe žien v medzinárodnej spolupráci s názvom Týždeň žien v diplomacii udelil minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok rezortné ocenenia piatim mimoriadnym ženám, ktoré sa významným spôsobom zaslúžili o rozvoj medzinárodnej spolupráce a šírenie dobrého mena Slovenska v zahraničí.

Zlatú plaketu in memoriam získala naša priateľka a kolegyňa Danica Olexová, ktorá zahynula dňa 10. marca 2019 pri leteckom nešťastí na svojej ceste do Kene, kde mala navštíviť viaceré projekty podporené z koledníckej zbierky.

Minister Ivan Korčok udelil Danici Olexovej zlatú plaketu ministra in memoriam. Ocenenie si prevzala jej mama Anna Olexová.

Danica sa narodila 30. marca 1976 v Bratislave, kde na Univerzite Komenského vyštudovala učiteľstvo. Nebola však typom pedagóga, ktorý by preťažoval žiakov memorovaním vedomostí. Rada vymýšľala rôzne hry a netradičné aktivity. Bola veľmi tvorivá, vedela pekne kresliť a neskôr fotiť, či tvoriť dokumentárne filmy o deťoch. Zaujímali ju rozvojové témy a mala silný zmysel pre spravodlivosť.

Aj preto sa začala čoraz intenzívnejšie angažovať v celoslovenskej koledníckej akcii Dobrá novina. Práve záujem o rozvojové projekty ju priviedol do Afriky, kde pôsobila päť rokov v Keni. V teréne spoznala farby a dynamiku kenských slumov, cestovala po krajine, monitorovala aktuálne projekty podporované koledníckymi akciami zo Slovenska a Rakúska a hľadala nových potenciálnych partnerov.

Na návšteve partnera Euphrasia Women Center v Keni, 2018

Nemala rada obraz Afriky ako chudobného kontinentu. Podporu ľudí na okraji spoločnosti nebrala ako dobročinnosť, ale ako spoluprácu – prácu, ktorá je vzájomným prínosom i spoznávaním sa. Hovorila plynule po svahilsky, a tak sa ľahšie dohovorila s miestnymi ľuďmi.

Danica sa v roku 2015 vrátila na Slovensko, každoročne sa na dva-tri mesiace do Afriky vracala. Mala rada tamojších ľudí. Zvlášť v srdci mala projekt misie sv. Jána v Juhoafrickej republike, ktorý niekoľkokrát navštívila.

Počas svojej poslednej návštevy Ugandy vo farnosti Mulanda, 2018

V tíme Dobrej noviny mala na starosti okrem projektových partnerov v Keni a Tanzánii aj prípravu metodických materiálov a prípravu vysielania dobrovoľníkov do Afriky. Danica svojou ľudskosťou a energiou pomáhala vytvárať mosty medzi Slovenskom a Afrikou.

Rozhovor s Marošom Čaučíkom, vtedajším riaditeľom Dobrej noviny, krátko po nešťastí:

Viac článkov o Danici a o tom, ako si ju budeme pamätať:

Všetko, čo sme Danici nestihli povedať

Slovenka, ktorá bude chýbať doma aj v Afrike

Aký dobrý musí byť Pán Boh, keď stvoril ananás

Použité zdroje a fotky: TK KBS, MZVaEZ SR, archív Dobrej noviny
Video: denník Pravda
Uverejnené: 9. 3. 2021