Laudato Siʼ

Celý názov pápežského dokumentu znie Encyklika Svätého Otca Františka Laudato Siʼ o starostlivosti o náš spoločný domov. Encyklika je okružný list pápeža adresovaný biskupom, kňazom a veriacim na celom svete. V tejto sa ale pápež František prihovára všetkým ľuďom dobrej vôle: „Teraz, vzhľadom na globálny úpadok životného prostredia, sa chcem obrátiť na každého človeka, ktorý býva na tejto planéte.“ (LS 3) 

Názvy encyklík zvyčajne odkazujú na prvé slová, ktorými sa začína ich text. Svätý Otec začal tento list zvolaním “Buď pochválený, môj Pane” (z tal. Laudato si’, mi’ Signore), ktoré pochádzajú z Chválospevu stvorenia od sv. Františka z Assisi

„Buď pochválený, môj Pane, za našu sestru, matku zem, ktorá nás živí a stará sa o nás a vydáva rozličné plody s pestrofarebnými kvetmi i trávu“, pápež opakuje svätcove slová v úvodnom bode encykliky. Takto zdôrazňuje, že naša planéta, príroda, naše životné prostredie nám je “ako sestra, s ktorou sa delíme o existenciu, aj ako krásna matka, ktorá nás prijíma vo svojom náručí.” (LS 1)

Svojím úvodným prirovnaním upriamuje naše myšlienky na prehodnotenie vlastného postoja k životnému prostrediu: k nášmu spoločnému domovu by sme sa vždy mali správať presne tak ako k vlastnej sestre či matke – s úctou, nehou a starostlivou láskou.

Čo znamená spoločný domov

Rovnako pápež používa obraz spoločného domova, ktorým označuje planétu Zem, celú prírodu a všetko, čo tvorí životné prostredie človeka. Domov je miesto, kde sme zapustili naše korene, ktoré nám dáva ľudskú identitu a príslušnosť k našej rodine, je to miesto kam patríme. Domov si najlepšie identifikujeme s našim rodným domom – v ktorom sme sa narodili, vyrástli a kam sa vždy radi vraciame. Bývať v spoločnom dome, v jednej domácnosti však prináša veľkú mieru závislosti a prepojenosti jej jednotlivých členov. Čo prežíva jeden, intenzívne vnímajú ostatní. Radosti a úspechy, ale i ťažkosti a trápenia sú spoločné. No dôležité je ešte jedno – vzájomná krehkosť týchto vzťahov. Miera zraniteľnosti sa totiž zvyšuje intenzitou vzťahov – čím mi je človek bližší, tým som voči jeho konaniu zraniteľnejší.

K tomuto mieri i analógia z encykliky. Chce nám povedať, že všetko je prepojené a všetko so všetkým súvisí. Súčasný človek už akosi zabudol, že každé jeho konanie ovplyvňuje prírodný svet okolo nás a tým pádom má vplyv aj na ostatných ľudí. Áno, pod jednou strechou je to evidentnejšie, ale svet je oveľa väčší ako ľudský obzor, preto mnohí tento vplyv nevnímajú. Pravdou však je, že ak nám je stav našej planéty ľahostajný, stávajú sa naše činy nekontrolovateľnými a prinášajú veľké bolesti nielen prírode, ale opäť človeku. S vážnosťou si musíme povedať, že najviac utrpenia kvôli ekologickým škodám znášajú tí najzraniteľnejší – ako píše Svätý Otec –  najvážnejšie dôsledky každého narušenia životného prostredia zasahujú predovšetkým najchudobnejších ľudí (LS 48).

Začítajme sa do encykliky Laudato Siʼ

Pápežský dokument bol v roku 2015 vítaní ako svedectvo hlbokej a trvalej krásy a prinútil ľudí na celom svete, aby sa hlbšie zamysleli nad Tvorcom a stvorením. Jeho vízia integrálnej ekológie, ktorá vidí súvislosti medzi tým, ako sa správame k Bohu, k prírode a k sebe navzájom, ponúka jednoduché, ale hlboké pravdy o putách, ktoré nás spájajú.

Encyklika o starostlivosti o náš spoločný domov je inšpiráciou aj v aktuálnych ťažkých chvíľach. Povzbudzuje nás, aby sme uvažovali nad hodnotami, ktoré zdieľame, a tvorili spravodlivejšiu a udržateľnejšiu budúcnosť. Téma týždňa Laudato Siʼ už bola spomenutá: všetko je prepojené (everything is connected). Počas tohto týždňa sa z celého sveta schádzame ako jeden ľud, aby sme spojení v modlitbe správne rozlišovali a rozoznali ponaučenia, ktoré prináša súčasná doba. My vám každý deň ponúkneme nové námety na zamyslenie inšpirované myšlienkami z encykliky Laudato Siʼ, ktoré vám, ako veríme, pomôžu vyskladať obraz o jej základnom poslaní, o kráse stvorenstva i veľkosti Stvoriteľa.

Odporúčané odkazy:

– Encyklika Svätého Otca Františka Laudato Siʼ o starostlivosti o náš spoločný domov v plnom znení.
Podcast z 15. mája 2020 – rozhovor so Zuzkou Hallovou, animátorkou v eRku a s Marošom Čaučíkom, bývalým riaditeľom Dobrej noviny o iniciatíve Laudato Siʼ týždeň.
Modlitba za našu zem.
– Detailne o encyklike v časopise LUSK
– Laudato Siʼ pre deti:

SPÄŤ NA LAUDATO SIʼ TÝŽDEŇ