Poďme spolu Zemi dobiť baterku. Ako sa to dá? 

Viete si predstaviť život bez elektriny? Veď takmer všetky prístroje, zariadenia, všetko, čo nám pomáha pri bežných činnostiach, funguje na elektrine. 

Elektrina má špecifické postavenie v rámci energetických zdrojov. Toto postavenie vyplýva z toho, že rast jej výroby a spotreby nemusí byť doprevádzaný negatívnym dopadom na životné prostredie, ako je to u ostatných druhov palív a energie.

To znamená, že používanie elektriny nemusí mať priamy negatívny dopad na životné prostredie, avšak záleží na tom, ako bola elektrina vyrobená. Zdroje, z ktorých sa na Slovensku vyrába elektrina sú jadrové elektrárne, uhlie, vodné elektrárne, obnoviteľné zdroje energie (biomasa – je biologický materiál pochádzajúci zo živých alebo nedávno žijúcich organizmov, napr. drevo, pšenica, slama a pod.) a iné zdroje. 

Každé spoločenstvo si môže brať z dobra zeme to, čo potrebuje na vlastné prežitie, ale má aj povinnosť chrániť ju a zaručiť kontinuitu jej plodnosti pre budúce generácie. V konečnom dôsledku ,,Pánova je zem” (Ž 24,4), jemu patrí ,,zem a všetko, čo je na nej” (Dt, 10,14). (LS 67)

Ak sa pozrieme na zdroje energie v tomto zmysle, tak zdroje energie, ktoré nie sú škodlivé pre životné prostredie sú obnoviteľné zdroje. Je to napríklad energia získaná z biomasy, solárna alebo aj veterná energia. Preto by sme sa aj my aj vláda mali snažiť o zníženie energie pochádzajúcej z neobnoviteľných zdrojov ako sú fosílne palivá (uhlie, plyn alebo ropa), ktorých spaľovanie a ťažba ničia náš spoločný domov.

Táto zodpovednosť za Zem, ktorá prináleží Bohu, znamená, že človek obdarovaný inteligenciou bude rešpektovať zákony prírody a  citlivú rovnováhu medzi bytosťami tohto sveta, pretože „na jeho rozkaz boli stvorené, založil ich navždy a naveky; vydal zákon, ktorý nepominie” (Ž 148, 5b – 6). (LS 68) 

Tak ako sme si nevybrali, že sa narodíme práve v dobe, keď krátky výpadok elektriny môže spôsobiť katastrofu a že takmer všetko je závislé od internetu, ktorý je tiež napojený na elektrinu, tak naopak si teraz môžeme zvoliť cestu striedmosti a miernosti v používaní elektriny. Stačí zhasnúť svetlá, ak ich už nepotrebujeme, môžeme sa vybrať po schodoch namiesto výťahu. Elektrinu môžeme ušetriť aj tak, že budeme menej voľného času tráviť pri počítači alebo s mobilom v ruke.

Tu nájdete aj ďalšie tipy ako šetriť energiu v domácnosti:

1. Nenechávajte televízory, počítače, set top boxy či hracie konzoly zapnuté, ani v pohotovostnom režime, radšej ich odpojte. Aj keď spotreba v tomto režime nie je vysoká, v domácnostiach sa nachádza väčšinou viac takýchto zariadení. Časom spotreba zbytočnej energie narastie do vysokých hodnôt.

2. Po nabití telefónu vyberajte nabíjačku zo zásuvky, malé množstvo energie cez ňu prúdi, aj keď je už telefón nabitý.

3. Nahraďte klasické svietidlá úpornými LED žiarivkami. Oproti klasickým žiarovkám sú až o 90% šetrnejšie.

4.Elektrický sporák vypínajte 5 – 10 minút pred dovarením – v tomto čase si udržiava svoju teplotu.

5. Rúru predhrievať netreba, ak pečiete mäso. Na predhriatie pre kysnuté cesto stačí 6 minút.

6. Používajte nižšie teploty pri praní. Práčka je jedným z energeticky najnáročnejších spotrebičov v domácnostiach. Úsporu energie dosiahnete jednoducho tým, že budete prať na nižších teplotách vody. Ani pri malých bábätkách nie je nutné bielizeň vyvárať, väčšina baktérií neprežije teplotu 60°C. Pri bežnom praní väčšinou úplne postačí teplota 30°C.

7. V zime vetrajte krátko a nárazovo a namiesto zosilňovania kúrenia si radšej oblečte sveter :).

Viac zaujímavých tipov nájdete na webe.

SPÄŤ NA LAUDATO SIʼ TÝŽDEŇ