Počas uplynulého jubilejného 25. ročníka nám prišlo množstvo krásnych a povzbudivých svedectiev a fotografií. Za všetky by sme sa radi podelili aspoň s niektorými.

Ľutina – Olejníkov
Dňa 25. 12. 2019 sa v našej farnosti Ľutina a filiálka Olejníkov po prvýkrát konalo koledovanie detí a mládeže Dobrej noviny. Koledovanie sa začalo o 13.00 hod. a trvalo do neskorých večerných hodín cca 18.00 hod. Veriaci s radosťou a so slzami v očiach od dojatia otvárali dvere koledníkom, vypočuli si bohatý program a štedrými finančnými darmi podporili deti v Afrike. Ďakujeme Bohu, deťom a zodpovedným osobám, že Dobrá novina mohla byť realizovaná aj v našej farnosti. (otec Jaroslav Kačmár)

Ľutina - Olejníkov
Ľutina – Olejníkov

Krasňany – Bratislava
Pilotné koledovanie sa uskutočnilo v Katedrále svätého Šebastiána v novej bratislavskej farnosti Krasňany. Koledovali sme po všetkých svätých omšiach 25.12. Koledovanie potešilo duše a srdcia malých aj veľkých koledníkov, farníkov aj kňazov, medzi nimi i otca biskupa Rábeka. Don Peter Hasidlo, náš pán farár, nám dal veľkú podporu v organizácii, spolupracoval s nami aj detský zbor. Modlíme sa za všetkých darcov! (Slávka Malychová)

Bratislava - Krasňany
Bratislava – Krasňany

Trenčianska Turná
Kde bolo tam bolo, bola raz jedna dedina, ktorá sa volala Trenčianska Turná. Farníci už túžobne očakávali deň D, deň Božieho narodenia. V ten deň 25. decembra sa konalo koledovanie. 38 koledníkov vyrazilo do ulíc s bojovnou úlohou ohlasovať radostnú zvesť. Napriek nepriazni počasia sa nám koledovalo veľmi dobre. Atmosféru v skupinkách spríjemňovali vždy pohodovo naladené rodiny, ktoré nás s úsmevom na tvári radostne prijali vo svojich príbytkoch. Koledníci svojimi vinšami a koledami potešili nielen domovy našich farníkov, ale aj domov sociálnych služieb. Našim kostýmom nechýbala pestrosť. Veľkým prekvapením pre staršiu generáciu bolo, že koledovali najmenšie z najmenších eRko detí. A zvládli to ako skutoční hrdinovia. (Patrícia Sabová)

Trenčianska Turná
Trenčianska Turná

Pobedim
Ani 25. jubilejný ročník koledovania Dobrej noviny nezostal bez zapojenia pobedimských detí, podporených pánom farárom JCLic. Ľubošom Tvrdým, Lenkou Klimovou a heligonkou Jozefa Sýkoru. Koledníci šírili spevom a vinšom posolstvo Vianoc – Ježišovo narodenie, pripomínajúce lásku Boha k ľudstvu, teda aj k nám. Táto láska posunula význam spolupatričnosti k blížnemu vo viac ako troch desiatkach rodín našej obce, ktoré prijali koledníkov na sviatok sv. Štefana 26. decembra 2019 a finančne podporili viaceré pastoračné a rozvojové programy v Etiópii, Keni, Južnom Sudáne, Rwande, Ugande, Tanzánii a Kamerune. Vyjadrujeme radosť, že aj najmladší pobedimskí farníci obohatili ďalším ohnivkom reťaz solidarity s núdznymi. Je vzácne spoločne prispievať k lepšej budúcnosti. (Janka Ferancová)

Pobedim
Pobedim

Košické Olšany
Chcela by som odkázať, že koledovanie má zmysel nie len pre Afriku, ale aj pre samotných ľudí v našich farnostiach. Ľudia boli dojatí, plakali. Potešili sme aj tých, ktorí boli opustení a starí. Deti boli tak isto dojaté, chceli aj po skončení navštíviť ešte viac domov. Bol to požehnaný čas. (Denisa Kundrátová)

Košické Olšany
Košické Olšany

Dvorníky – Šalgočka
Som vďačná za tento projekt a všetkých , ktorí sa zapojili. Keď sme začínali pred 25. rokmi moja dcéra mala 1/2 roka a dnes chodili koledovať už dvaja – je v 3. mesiaci tehotenstva. Takže sme nemali 12 koledníkov, ale 13 :-). Staršie dievčatá sú veľké pomocníčky. Moja bývalá koledníčka, dnes už sprevádzajúca osoba nepotrebovala žiadne pokyny. Vrátila sa do detských čias a teraz delila sladkosti, ktoré od rodín dostali. Pán Boh odmeň všetkých! (PaedDr. Gabriela Kohýlová)

Divina
Divina
Lalinok - Divina
Lalinok – Divina
Lendak
Lendak
Vysoké Tatry
Vysoké Tatry
Báb
Báb
Horný Vadičov
Horný Vadičov
Bardejov
Bardejov
Repište
Repište
Žilina - Závodie
Žilina – Závodie
Námestovo
Námestovo

Text a foto: archív DN, 2019