Celkový výnos 25. ročníka predstavoval sumu 1 210 387,09 EUR.

Vianočná kolednícka akcia prebiehala od 24. decembra 2019 do 6. januára 2020 v 1 270 mestách a obciach na celom Slovensku. V 25. ročníku sa do Dobrej noviny zapojilo 24 762 koledníkov v 2 475 skupinkách, ktorí spolu navštívili 66 321 rodín. K deťom v slovenských farnostiach sa cez Slovenskú katolícku misiu pripojili aj rodiny žijúce v Bruseli a Luxemburgu.

Pre zobrazenie všetkých zapojených farností, kliknite na názov príslušnej diecézy:

Uplynulý 25. ročník sa niesol mottom „Buďme požehnaní(m)“. Pripomenuli sme si dlhoročnú spoluprácu Dobrej noviny s Katolíckou diecézou Lodwar na severe Kene. Diecéza sa svojimi pastoračnými a rozvojovými programami stará o mnohé potreby obyvateľov Turkany. O tom, aké konkrétne dobro znamenajú koledníci pre túto diecézu, sme si mohli pozreť vo filme Požehnanie:

Z výťažku zbierky budú podporené viaceré rozvojové projekty zamerané na podporu detí, miestnych farmárov a aktívnych farských skupín v kenskej Turkane ako aj ďalších krajín východnej Afriky. Aktuálny prehľad projektov k 9. marcu 2020 (PDF). Ďakujeme vám, že ste s nami už 25 rokov.

Verejná zbierka Dobrá novina – 25. ročník je zapísaná v registri verejných zbierok Ministerstvom vnútra SR pod číslom 000-2019-026282 zo dňa 8.8.2019 na všeobecne prospešný účel rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci.

Foto: koledníci z Liptovských Sliačov počas vysielacej svätej omše v Tvrdošíne, archív DN